“Opolski szlak – zamki i pałace” objął 11 obiektów w woj. opolskim

Władze województwa opolskiego zaprezentowały nową publikację, która obejmuje 11 zamków i pałaców woj. opolskiego połączonych ponad 400-kilometrową pętlą. Ma być to początek szerszej współpracy gospodarzy tych obiektów.

Inicjatorem nowego szlaku i tej publikacji jest Joanna Kardasińska, prezes fundacji na rzecz zamku książęcego Niemodlin. – Jest to otwarta inicjatywa, czekamy na właścicieli obiektów zabytkowych, którzy oferują choć jedną usługę turystyczną. Dziś ten szlak to 400 kilometrów, na którym znajdziemy miejsca o zróżnicowanej propozycji. Mam nadzieję, że to początek tworzenia bogatej, zintegrowanej propozycji turystycznej – mówiła Joanna Kardasińska podczas prezentacji szlaku i folderu.

Obiekty, o których mowa w publikacji, znajdują się zarówno w dolno- jak i górnośląskiej części województwa: Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, Zamek w Dąbrowie Niemodlińskiej, Zamek w Głogówku, Pałac Jakubus, Zamek Moszna, Zamek Książęcy w Niemodlinie, Zamek w Otmuchowie, Pałac Sulisław, Pałac Większyce, Wieża Piastowska w Opolu oraz Zamek w Rogowie Opolskim.

Opolski szlak zamków i pałaców – fot. www.opolskie.pl

Marszałek Andrzej Buła mówił jednocześnie, że wiele historycznych zabytków remontowanych jest dzięki funduszom unijnym. – Mam nadzieję, że także w przyszłej perspektywie unijnej będą pieniądze na zachwianie dziedzictwa kulturowego, bo jak widać, to dobre inwestycje.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zamki i Pałace woj. opolskiego stanowią bogactwo architektoniczne naszego regionu, rozmieszczone w różnych częściach województwa, pochodzą z różnych epok i reprezentują różne style i kierunki w architekturze. To stanowi o ich unikalności. Położenie woj. opolskiego wpływa na to, iż konieczne jest tworzenie „gotowej” oferty turystycznej, pakietu usług i atrakcji dla turystów odwiedzających region.  Wydanie broszury promującej opolskie zamki i pałace jest początkiem współpracy pomiędzy obiektami, które są w niej zaprezentowane.

 Podczas spotkania, w którym wzięli udział gospodarze niemal wszystkich obiektów, o których mowa w folderze,  zadeklarowali, że będą się nawzajem promować. Wicemarszałek Stanisław Rakoczy, prezes Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej mówił, że obecnie ruszyły koncepcje nad wyznaczeniem szlaku i prowadzeniem dalszych prac, zmierzających do oznakowania szlaku. Nie wyklucza to w przyszłości rozszerzenia tych działań na inne zainteresowane podmioty.
Źródło: www.opolskie.pl
Zamek Oppersdorffów w Głogówku przed remontem – zbiory Muzeum Regionalnego w Głogówku
Zamek Oppersdorffów podczas remontu – fot. Zbiory Muzeum Regionalnego w Głogówku
Dej pozōr tyż:  Chwila Nieuwagi zaś śpiywo po naszymu

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza