Opole: Świat z ulicy Poprzecznej – Ruta Molin i Adolf Panitz

Świat z ulicy Poprzecznej: Ruta Molin (1937-2005) i Adolf Panitz (1936-2010) – szkic do podwójnego portretu

Wystawa „Świat z ulicy Poprzecznej” pomyślana została nie jako wyczerpująca monografia dwojga artystów, ale jako impresja, której zadaniem jest przede wszystkim jak najwierniejsze oddanie  fenomenu związku osobistego i artystycznego Ruty Molin i Adolfa Panitza oraz stworzonego wspólnie przez nich miejsca  – domu-pracowni przy ulicy Poprzecznej w Opolu-Kolonii Gosławickiej.

Na ekspozycji ów  „Świat z ulicy Poprzecznej”  oglądać możemy w czterech odsłonach, urządzonych  w czterech kolejnych salach:

  • sala pierwsza „Ich światy” – to biografie, przedmioty, miejsce;
  • sala druga „Mikroświat” pokazuje kalejdoskop postaci – fikcyjnych, historycznych i prawdziwych, będących bohaterami prac artystów;
  • sala trzecia „Z pracowni w świat” ma za zadanie przybliżyć sam proces artystyczny – rzeźbiarski czy malarski, wiodący  od obserwacji i pomysłu do finalnego efektu;
  • sala czwarta „Światy intymne” odkrywa te momenty kiedy ujawniają się niczym nie ograniczane emocje, stany, które trzeba wypowiedzieć.

Wystawa, oprócz pokazania potencjału twórczego Ruty Molin i Adolfa Panitza, ma za zadnie zwrócić uwagę na kwestie współpracy  twórczej w małżeństwach artystów, a także na problem spuścizn pozostawionych w pracowniach zmarłych plastyków.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Prace artystów prezentowane na wystawie pochodzą przede wszystkim z zasobów pozostających wciąż w pracowni, którą opiekuje się syn Ruty Molin i Adolfa Panitza, a także ze zbiorów Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i Muzeum Śląska Opolskiego.

kuratorka: Joanna Filipczyk

aranżacja, impresja filmowa: Romuald Jeziorowski

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 17.10.2021

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 30.11.2018 – 24.02.2019

wernisaż: piątek, 30.11.2018, godz. 18:00  (wstęp wolny)

oprowadzania kuratorskie w grudniu 2018 (wstęp wolny):

sobota, 1.12. 2018, godz.12:00

sobota, 29.12. 2018, godz.12:00

terminy oprowadzań w 2019 r. sukcesywnie na stronach Muzeum Śląska Opolskiego

Ruta Molin

*1937, Cieszyn

+2005, Wrocław

Urodzona w Cieszynie, pochodziła z rodziny bardzo mocno związanej z tym miastem. Od 1948 roku mieszkała w Opolu, gdzie ukończyła liceum ogólnokształcące i uczęszczała do Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej. W 1962 roku ukończyła studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w pracowni prof. Hanny Rudzkiej-Cybis). Po studiach cały czas czynna w Opolu. Zajmowała się grafiką użytkową (projekty katalogów wystaw i plakatów) oraz malarstwem sztalugowym. W malarstwie, czerpiąc z obserwacji ginącej na jej oczach dawnej śląskiej wsi, artystka stworzyła świat własnych postaci. Żona Adolfa Panitza.

 

Adolf Panitz

*1936, Zabrze

+2010, Opole

Urodzony w Zabrzu, wychowany w niemieckiej części Górnego Śląska (Zabrze, Żyrowa). Ukończył Liceum Technik Plastycznych w Bielsku. W 1963 roku ukończył studia na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w pracowni prof. Jerzego Bandury). Po studiach krótko  na macierzystej uczelni jako asystent Jerzego Bandury. W Opolu od czynny 1964 roku. Pracował jako nauczyciel w ognisku plastycznym, później także w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu.

W pierwszych latach swojej działalności artystycznej zajmował się głównie grafiką. Uprawiał rzeźbę w różnych materiałach. Najbardziej znanym  jego dziełem pozostają drzwi z brązu do katedry opolskiej, projektował także pomniki, wyposażenia kościołów, liczne tablice pamiątkowe. Mąż Ruty Molin.

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza