Opole: Świat z ulicy Poprzecznej – Ruta Molin i Adolf Panitz

Świat z ulicy Poprzecznej: Ruta Molin (1937-2005) i Adolf Panitz (1936-2010) – szkic do podwójnego portretu

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wystawa „Świat z ulicy Poprzecznej” pomyślana została nie jako wyczerpująca monografia dwojga artystów, ale jako impresja, której zadaniem jest przede wszystkim jak najwierniejsze oddanie  fenomenu związku osobistego i artystycznego Ruty Molin i Adolfa Panitza oraz stworzonego wspólnie przez nich miejsca  – domu-pracowni przy ulicy Poprzecznej w Opolu-Kolonii Gosławickiej.

Na ekspozycji ów  „Świat z ulicy Poprzecznej”  oglądać możemy w czterech odsłonach, urządzonych  w czterech kolejnych salach:

  • sala pierwsza „Ich światy” – to biografie, przedmioty, miejsce;
  • sala druga „Mikroświat” pokazuje kalejdoskop postaci – fikcyjnych, historycznych i prawdziwych, będących bohaterami prac artystów;
  • sala trzecia „Z pracowni w świat” ma za zadanie przybliżyć sam proces artystyczny – rzeźbiarski czy malarski, wiodący  od obserwacji i pomysłu do finalnego efektu;
  • sala czwarta „Światy intymne” odkrywa te momenty kiedy ujawniają się niczym nie ograniczane emocje, stany, które trzeba wypowiedzieć.

Wystawa, oprócz pokazania potencjału twórczego Ruty Molin i Adolfa Panitza, ma za zadnie zwrócić uwagę na kwestie współpracy  twórczej w małżeństwach artystów, a także na problem spuścizn pozostawionych w pracowniach zmarłych plastyków.

Prace artystów prezentowane na wystawie pochodzą przede wszystkim z zasobów pozostających wciąż w pracowni, którą opiekuje się syn Ruty Molin i Adolfa Panitza, a także ze zbiorów Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i Muzeum Śląska Opolskiego.

kuratorka: Joanna Filipczyk

aranżacja, impresja filmowa: Romuald Jeziorowski

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 30.11.2018 – 24.02.2019

wernisaż: piątek, 30.11.2018, godz. 18:00  (wstęp wolny)

oprowadzania kuratorskie w grudniu 2018 (wstęp wolny):

sobota, 1.12. 2018, godz.12:00

sobota, 29.12. 2018, godz.12:00

terminy oprowadzań w 2019 r. sukcesywnie na stronach Muzeum Śląska Opolskiego

Ruta Molin

*1937, Cieszyn

+2005, Wrocław

Urodzona w Cieszynie, pochodziła z rodziny bardzo mocno związanej z tym miastem. Od 1948 roku mieszkała w Opolu, gdzie ukończyła liceum ogólnokształcące i uczęszczała do Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej. W 1962 roku ukończyła studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w pracowni prof. Hanny Rudzkiej-Cybis). Po studiach cały czas czynna w Opolu. Zajmowała się grafiką użytkową (projekty katalogów wystaw i plakatów) oraz malarstwem sztalugowym. W malarstwie, czerpiąc z obserwacji ginącej na jej oczach dawnej śląskiej wsi, artystka stworzyła świat własnych postaci. Żona Adolfa Panitza.

 

Adolf Panitz

*1936, Zabrze

+2010, Opole

Urodzony w Zabrzu, wychowany w niemieckiej części Górnego Śląska (Zabrze, Żyrowa). Ukończył Liceum Technik Plastycznych w Bielsku. W 1963 roku ukończył studia na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w pracowni prof. Jerzego Bandury). Po studiach krótko  na macierzystej uczelni jako asystent Jerzego Bandury. W Opolu od czynny 1964 roku. Pracował jako nauczyciel w ognisku plastycznym, później także w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu.

W pierwszych latach swojej działalności artystycznej zajmował się głównie grafiką. Uprawiał rzeźbę w różnych materiałach. Najbardziej znanym  jego dziełem pozostają drzwi z brązu do katedry opolskiej, projektował także pomniki, wyposażenia kościołów, liczne tablice pamiątkowe. Mąż Ruty Molin.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-