Opole: projekt budżetu obywatelskiego “W Ôpolu gŏdōmy po ślōnsku”

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie tej informacji wśród Państwa przyjaciół, znajomych, sympatyków, członków rodziny, itd. i zagłosowanie na projekt w terminie 10-25 lutego 2022 (elektronicznie lub papierowo):

https://glosowanie.opolskie.pl/glosowanie/glosowanie.php?IDREGION=1

(Ostatni projekt na liście – głosować mogą na niego tylko mieszkańcy Opola)

W Ôpolu gŏdōmy po ślōnsku to projekt, który ma za zadanie popularyzację języka śląskiego oraz promowanie śląskiego dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców Opola. Celem tej inicjatywy jest ugruntowanie poczucia śląskiej tożsamości wśród mieszkańców Opola, którzy się do niej poczuwają oraz lepsze zrozumienie specyfiki Śląska i Ślązaków, zarówno w kontekście historycznym jak i we współczesnych realiach życia. Priorytetem będzie nauka i promocja języka śląskiego, upowszechnianie wiedzy o spuściźnie śląskiej kultury duchowej i materialnej oraz propagowanie śląskich wartości.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W projekcie wezmą udział mieszkańcy Opola, którym zależy na kultywowaniu śląskości. Nie zabraknie również autorytetów naukowych i kulturalnych. Planowane jest zorganizowanie szeregu wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, oraz cyklu warsztatów edukacyjnych zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, w poszczególnych Dzielnicach Opola. Wydarzeniom tym będą towarzyszyły spotkania ze znanymi Ślązakami , występy artystyczne oraz tradycyjne śląskie jedzenie i picie.

Zaprŏszōmy Ôpolan do gŏdaniŏ!

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 5.02.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

3 kōmyntŏrze ô „Opole: projekt budżetu obywatelskiego “W Ôpolu gŏdōmy po ślōnsku”

 • 20 lutego 2022 ô 14:59
  Permalink

  Przaja tymu projektowi!!
  Zjednoczony Gorny Slunsk!!
  Lod Opolo do Myslowic

  Ôdpowiydz
  • 20 lutego 2022 ô 16:46
   Permalink

   OstOberschlesien drückuje daumy, coby klaplo! Niy dejcie sie Poltōniōm!

   Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza