Oddam głos na Łukasza Kohuta

Aleksander Lubina
Oddam głos na Łukasza Kohuta
i namawiam do tego z poniższych powodów:

Na stronie Parlamentu Europejskiego czytamy:
https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197523/LUKASZ_KOHUT/Home
Strona główna Łukasz KOHUT –
Łukasz KOHUT w Grupie Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Łukasz KOHUT w Parlamencie Europejskim w myśl zasady „ praca globalna skutkuje regionalne” działa między innymi w:
ITRE – to Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
LIBE – to Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
D-RS – to Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia
DEEA – to Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
CULT – to Komisja Kultury i Edukacji
DASE ¬ – to Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
Ostatnie prace Łukasza KOHUT
Zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (debata)

Łukasz Kohut sprawozdaje:
Byłem odpowiedzialny z ramienia Europarlamentu za proces przystąpienia całej Unii do Konwencji Stambulskiej. Prawo to ma na celu zwalczanie przemocy ze względu na płeć. Co trzecia kobieta w Unii doświadczyła przemocy seksualnej, bądź fizycznej. Szacuje się, że to około 62 miliony Europejek. W praktyce przystąpienie do konwencji oznacza nie tylko szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, czy też skuteczniejsze procedury karne. Otwieramy także unijny parasol antyprzemocowy nad uchodźczyniami z Ukrainy. Przybywają one do krajów frontowych takich jak Polska, czyli na Węgry i na Słowację, gdzie zapisy Konwencji dotychczas nie obowiązywały. Wspólnie ze Szwedką Arbą Kokalari napisaliśmy raport na ten temat, który jest dostępny tutaj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0021_EN.html
Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości to wieloletni projekt, który spina klamrą całą moją kadencję w PE. Pracowałem zarówno nad jego stworzeniem, jak i nad raportem dotyczącym jego wdrożenia. Program on na celu wsparcie społeczeństwa obywatelskiego bez pośrednictwa rządu. To projekt demokracja plus, który służy zachęcaniu Europejczyków do udziału w życiu społecznym i demokratycznym, a także pielęgnowaniu różnorodności w oparciu o wspólne wartości, historię i pamięć o przeszłości. W moim raporcie skupiłem się na ograniczeniu biurokracji i osiągnięciu wysokiego budżetu na kolejne lata. Dokument jest dostępny tutaj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0392_EN.html
Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości to wieloletni projekt, który spina klamrą całą moją kadencję w PE. Pracowałem zarówno nad jego stworzeniem, jak i nad raportem dotyczącym jego wdrożenia. Program on na celu wsparcie społeczeństwa obywatelskiego bez pośrednictwa rządu. To projekt demokracja plus, który służy zachęcaniu Europejczyków do udziału w życiu społecznym i demokratycznym, a także pielęgnowaniu różnorodności w oparciu o wspólne wartości, historię i pamięć o przeszłości. W moim raporcie skupiłem się na ograniczeniu biurokracji i osiągnięciu wysokiego budżetu na kolejne lata. Dokument jest dostępny tutaj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0392_EN.html

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 26.05.2023

W grudniu 2021 roku Bruksela przedstawiła projekt rozporządzenia metanowego, które w pierwszej wersji zaproponowanej przez Komisję Europejską było śmiertelnym zagrożeniem dla śląskiego przemysłu wydobywczego. Aż 130 tysięcy osób pracujący w sektorze górniczym i okołogórniczym mogło stracić pracę! Wynikało to z tego, że planowany poziom dopuszczalnych emisji metanu był kompletnie niedopasowany do warunków na naszych kopalniach. W konsekwencji złamanie tych zapisów wiązałoby się z horrendalnymi inwestycjami w instalacje odmetanowujące albo z wysokimi karami. Na szczęście udało się tego na ostatniej prostej uniknąć – dzięki współpracy z europejskimi socjaldemokratami i związkami zawodowymi! Przekonałem do zasadniczych modyfikacji europosłów z innych krajów, w tym kluczowego niemieckiego europosła Jensa Geiera. Prowadząc merytoryczną i asertywną politykę, uratowaliśmy miejsca pracy na Śląsku. Zielona transformacja tak, ale nie kosztem ludzi.

Lokalnie Kohut zrobił wiele:
• Europoseł Łukasz Kohut jest pomysłodawcą i ambasadorem wspólnych starań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii[15] o przyznanie tytułu ESK w 2029. W 2021 i 2022 roku odbył ponad 20 spotkań z samorządowcami i osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki kulturalnej w regionie. Projekt uzyskał akceptację Zgromadzenia GZM, oraz 100% poparcie Rad Miast Katowice[16] i Sosnowiec i jest na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego[17].
• W okresie pandemii COVID-19 Poseł zebrał grupę wolontariuszy i zorganizował na terenie całego województwa śląskiego pogotowie zakupowe dla seniorów. Pogotowie interweniowało łącznie 303 razy, najczęściej w Katowicach (46), Pyskowicach (41), Tychach i Mikołowie – po 37 interwencji[18].
• Z inicjatywy Posła Kohuta plac w sąsiedztwie Teatru Ziemi Rybnickiej zyskał Patrona w postaci wybitnego Ślązaka Kazimierza Kutza. Zasługi Kazimierza Kutza dla śląskiej i polskiej kultury są bezsprzeczne. Uczył jak czuć, myśleć i być dumnym ze swojej śląskiej tożsamości[19].
• W okresie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 eurodeputowany zjednoczył środowisko i zintegrował działania w ramach akcji informacyjnej dotyczącej możliwości deklarowania narodowości śląskiej oraz języka śląskiego[20]. W skład Sztamy weszli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut, Senator RP Marek Plura, Posłanka na Sejm RP Monika Rosa, Poseł na Sejm RP Maciej Kopiec, Śląska Partia Regionalna, Ślonzoki Razem, Belekaj.eu, Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich, FEST, Nasz Wspólny Śląski Dom, Pro Loquella Silesiana, Przymierze Śląskie, Ruch Autonomii Śląska, Stowarzyszenie Miłośników Śląska Verum, Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, Stowarzyszenie Otwarty Śląsk, Śląskie Perły, Ślōnskŏ Ferajna, Tuudi.net, Uotwarty Ślůnsk, Wachtyrz, World Silesian Congress i Związek Aktywistów Śląskich.
• Biuro Europosła udzieliło 97 odpowiedzi na pytania dotyczące reguł przekraczania granic oraz pobytu w państwach graniczących z RP. 45 pytań dotyczyło Czech, 22 – Niemiec, 17 – Austrii, pojawiły się też pytania o zasady panujące m.in. w Islandii, Holandii czy Szwecji.
• W okresie pandemii COVID-19 Poseł interweniował w sprawie racjonalnego i odpowiedzialnego działania przedsiębiorców i zniwelowania nierówności w dostępie do branży turystycznej mieszkańców województwa śląskiego, po głośnych incydentach w odmowie świadczenia usług.
• Po emisji materiału śledczego „Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza” eurodeputowany złożył do Prokuratury zawiadomienie[23] dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa przez kardynała Stanisława Dziwisza, m.in. w zakresie utrudniania postępowania oraz niezawiadomienia organów ścigania o przestępstwach dokonywanych przez księży pedofilii..

Dej pozōr tyż:  Joanna Schaffgotsch patrōnkōm szkoły w Kopicach!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

17 kōmyntŏrzi ô „Oddam głos na Łukasza Kohuta

 • 17 mŏja 2024 ô 01:02
  Permalink

  Ten szaleniec głosował za paktem migracyjnym w UE. Głosowanie na tego anty-Ślązaka to gańba.

  Ôdpowiydz
 • 4 mŏja 2024 ô 16:26
  Permalink

  Ich stimme fuer Kohut aus vielen anderen Gruenden, się oben aufgelistet stehen. Się gebrsuchen Pars pro Toto, und versuchen ligisch zu argumentieren? Urbrigens, fuer wen sollte ich Ihnen nach stimmen?

  Ôdpowiydz
 • 3 mŏja 2024 ô 17:39
  Permalink

  Hoechstwahrscheinlich do katolisch wie Sie bin ich nicht.

  Ôdpowiydz
 • 30 kwiytnia 2024 ô 20:40
  Permalink

  Niy poczytołech tyj litanije, ale i tak zagłosuja na Kohuta.

  Ôdpowiydz
 • 30 kwiytnia 2024 ô 16:42
  Permalink

  Antikatholische Zensur hat nichts mit dem Ethos Oberschlesiens zu tun!

  Ôdpowiydz
   • 6 mŏja 2024 ô 09:08
    Permalink

    Nigdy w życiu na kohuta. Ze świeczką szukać takich szkodników…

    Ôdpowiydz
    • 6 mŏja 2024 ô 20:34
     Permalink

     Proszę o uzasadnienie z uwzględnieniem wykazu działań eurodeputowanego Łukasza Kohuta.

     Ôdpowiydz
 • 30 kwiytnia 2024 ô 15:17
  Permalink

  Fajnie żeś to szkryfnij, Alex. Ale co na Lyjo?

  Ôdpowiydz
 • 30 kwiytnia 2024 ô 13:18
  Permalink

  Zasługi i aktywność Kohuta są niewątpliwe. Jednocześnie – niestety – ma też swoje ciemne strony 😉 Oprócz zaangażowania w skrajnie lewicowe projekty wspierał też mocno całą hucpę z naiwnym, bardzo niekorzystnym dla mieszkańców UE, przeideologizowanym Zielonym Ładem…
  Przydał by się w tych wyborach jakiś eurosceptyczny (w kontrze do rosnącej ilości absurdów, które wychodzą z UE), centroprawicowy ale zarazem prośląski kandydat, ale na takiego się raczej nie zapowiada. Ktoś zna i może polecić czy trzeba będzie zacisnąć zęby i zagłosować jednak na Kohuta? Hmm…

  Ôdpowiydz
  • 3 mŏja 2024 ô 17:30
   Permalink

   To proszę kandydować. I lepiej zadbać o Ślązaczki i Ślązaków.

   Ôdpowiydz
 • 30 kwiytnia 2024 ô 00:22
  Permalink

  Laut der Lehre der katholischen Kirche ist er „ipso facto“ exkommuniziert, weil er für die Möglichkeit des Angriffs auf ungeborene schlesische Kinder im Mutterleib gestimmt hat. Für solche Personen zu stimmen, ist eine schwere Sünde. Sind die Schlesier nicht mehr katholisch?

  Ôdpowiydz
  • 2 mŏja 2024 ô 00:49
   Permalink

   Znam Łukasza od lat bardzo miły sympatyczny i pomocny ,wiele razy byliśmy w jednym szeregu na ulicach Katowic to prawdziwy wojownik i Ślązak oddam na niego głos bez żadnego zastanowienia .#Szafnymyto

   Ôdpowiydz
   • 4 mŏja 2024 ô 00:07
    Permalink

    Ja, ein perfekter Kandidat: Befürworter von Abtreibung, Grüner Deal, direkt aus der Partei von Herrn Palikot.

    Ôdpowiydz
  • 2 mŏja 2024 ô 18:49
   Permalink

   Mehrheitlich schon seit dem 30 Jährigen Krieg nicht mehr. Auch der Oberschlesier bringt immer weniger Verständnis für die Khatolische Kirche auf, insbesondere gegenüber dem polnischen Nationalismus, welcher leider oft von den Kanzeln geprädigt wird…

   Ôdpowiydz
   • 4 mŏja 2024 ô 00:04
    Permalink

    Perfekte Logik: Ich vertraue polnischen Priestern nicht, daher ist es in Ordnung, für Befürworter von Abtreibung zu stimmen.

    Ôdpowiydz
  • 3 mŏja 2024 ô 17:38
   Permalink

   Hoechstwahrscheinlich do katolisch wie Sie bin ich nicht.

   Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza