Ô ślōnskim hymnie moji trzi grosze

Namnożyło sie sam ôd wczora tych szpecōw ôd ślōnskigo hymnu, choćby grzibōw po deszczu. Szkoda, że niy było ich tela widać na Marszu, a jedynie we internecie. Jo tyż mōm swoji przemyślynia ô tym ślōnskim hymnie, a ôpowoża sie pora słōw sam napisać. Szpecym ôd muzyki żech niy ma, a tym bardziyj ôd hymnōw, tōż niy byda sie ôdzywoł, czy melodyjo je dobro, abo zło. Tako je i już.

Jo sam widza jedyn feler w tym hymnie: bōł ôn pisany po polsku a tłōmaczōny na ślōnski, bezto sōm tam taki słowa, jak: „historio”, zamiast „historyjo”,”dziś”zamiast „dzisiej”. Hymn, tak samo, jak kożdy inkszy tekst mioł by być pisany ôd poczōntku w jynzyku ôryginalnym (sam: ślōnskim), a niy może być to tłōmaczyni, bo to dycko bydzie trocha sztuczne. Tłōmaczyć idzie ze ślōnskigo na inksze jynzyki. Jo wiym, że to niy ma leko napisać hymn po ślōnsku, ale przeca żodyn niy godoł, że bydzie leko.

Na kōniec tako moja niyudolno prōba rzerobiynio tego hymnu, jego ślōnskij wersyje, na nasza, rybnicko godka. Z tōm „historyjōm” je problym, ze sylabami.

Zielōno ziymia to je nasz skarb.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Nad czornym złotym sam je nasz świat.

Chocioż historyjo dzielyła nos,

To przoci Ślōnskowi je w kożdym z nos.

Z wszystkich granice strōn kożdy je brat.

Ślōnsko kultura kupluje nos.

Takich Ślōnzokōw niech pozno świat.

 

Dej pozōr tyż:  Waserpolnisz czyli coś z Kopciuszka…

Stanisław “Fojerman” Neblik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza