Nojstarszy fusbaler ligi przedużōł umowa na Ślōnsku

Pavel Zavadil, kery je 42 lata stary i już tera nojstarszym fusbalerym ligi czeskej, przedużōł umowa ô kolejny rok ze Slezskym Ôpava. We umowie je tyż zapisane, że bańdzie mōg robić we SFC Ôpava tyż po zakōńczyniu aktywnej kariery fusbalera. “W Ôpawie je żych  fest zadowolōny. Mōm rŏd to miasto, je żych tu w dōma. Czujã, że durch je zych ważny dlŏ manszaftu” – pedzioł Zavadil.

Menadżer SFC Ôpava, Alois Grussmann, pedzioł, co dogŏdanie z Zavadilem bōło blank wartke. Raduje sie, bo to durch ważny fusbaler na szportplacu jak i poza niym.

Pavel Zavadil we czeskej lidze zagroł 263 szpilōw, w kerych trefiōł 29 torōw, a przi 36 asystowoł. Bōł majstrym e Spartōm Praga i izraelskym Maccabi Haifa. Pochodzi ze Ołomōńca, a we Ôpawie grŏ ôd 2017 roku. Na Ślōnsku groł już też w latach 2004/2005 we Baniku Ôstrawa.

Zavadil mŏ zagrać już dzisiej (27 maja) we derbach Ślōnska: SFC Ôpava – MFK OKD Karwinŏ.

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza