Nie ma śląskiej kultury

Tytuł trochę na przekór, bo cały czas próbujemy pokazać, że śląska kultura jest. Ale części kultury w Ślązakach nie ma: nie ma kultury dyskusji. Nie istnieje jakikolwiek dyskurs publiczny.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jak Ślązacy mają wyrabiać sobie opinie na tematy dotyczące regionu, jeżeli dyskusja polega na tym, że ktoś publikuje opinię na portalu, a ona jest okrzykiwana przez śląskich liderów w komentarzach na Facebooku? Jak sobie liderzy śląskich organizacji wyobrażają relacje śląskich dyskusji za pięćdziesiąt lat? „X opublikował tekst w czasopiśmie/na portalu Y, a Z odpowiedział mu w komentarzu na Facebooku”? Serio?

Organizator przedsięwzięcia lub lider organizacji, jako osoba na wskroś publiczna, sama na siebie bierze pewną odpowiedzialność – odpowiedzialność bycia awangardą intelektualną. I ta awangarda intelektualna ma przedstawiać swoją wizję ogółowi Ślązaków. Ale nie przedstawia, bo zamiast siąść i napisać dobrze uargumentowaną polemikę, traci czas na biadolenie w komentarzach.

Właśnie dlatego śląskie sprawy stoją w miejscu. Bo nawet liderzy śląskich organizacji mają mentalność Richata z kanapy przed telewizorem. Jeżeli na portalu pojawia się tekst krytykujący jakieś przedsięwzięcie, to ten tekst jest skierowany nie tylko do organizatorów, ale też do ogółu Ślązaków. I ten ogół Ślązaków chce poznać zdanie drugiej strony. Ale nie poznaje go, bo co ma robić? Siedzieć całą dobę na Facebooku i śledzić każdy komentarz każdego lidera i działacza? Bądźmy poważni.

My, osoby stojące za portalem Wachtyrz, stworzyliśmy platformę do dyskusji na tematy regionu. Każdy ma możliwość przedstawienia swojej opinii; ten portal jest dla wszystkich. Dlatego niezrozumiałe dla nas jest to, że organizacje i podmioty na Śląsku – z wyjątkiem ŚPR, UM Radlin i Partii Razem – zupełnie z tego nie korzystają.

W ostatnim czasie redakcja Wachtyrza była mocno krytykowana w sprawie Śląskiego Dyktandu za nieinformowanie o nim ani o wynikach. Przecież informowanie o przedsięwzięciach jest w interesie organizatorów tych przedsięwzięć, a nie redakcji. Śląska Partia Regionalna, Urząd Miasta Radlin i Partia Razem to jedyne podmioty, które przysyłają do nas materiały prasowe. Przecież u dołu strony podany jest kontakt, na który można przysyłać swoje informacje. Chcecie, żeby informacja poszła w świat, to wyjdźcie z nią do ludzi. Post na Waszym fanpejdżu to nie wszystko. Świat nie kończy się na Facebooku.

Grzegorz Kulik

Grzegorz Kulik

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha i ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-