Nie ma śląskiej kultury

Tytuł trochę na przekór, bo cały czas próbujemy pokazać, że śląska kultura jest. Ale części kultury w Ślązakach nie ma: nie ma kultury dyskusji. Nie istnieje jakikolwiek dyskurs publiczny.

Jak Ślązacy mają wyrabiać sobie opinie na tematy dotyczące regionu, jeżeli dyskusja polega na tym, że ktoś publikuje opinię na portalu, a ona jest okrzykiwana przez śląskich liderów w komentarzach na Facebooku? Jak sobie liderzy śląskich organizacji wyobrażają relacje śląskich dyskusji za pięćdziesiąt lat? „X opublikował tekst w czasopiśmie/na portalu Y, a Z odpowiedział mu w komentarzu na Facebooku”? Serio?

Organizator przedsięwzięcia lub lider organizacji, jako osoba na wskroś publiczna, sama na siebie bierze pewną odpowiedzialność – odpowiedzialność bycia awangardą intelektualną. I ta awangarda intelektualna ma przedstawiać swoją wizję ogółowi Ślązaków. Ale nie przedstawia, bo zamiast siąść i napisać dobrze uargumentowaną polemikę, traci czas na biadolenie w komentarzach.

Właśnie dlatego śląskie sprawy stoją w miejscu. Bo nawet liderzy śląskich organizacji mają mentalność Richata z kanapy przed telewizorem. Jeżeli na portalu pojawia się tekst krytykujący jakieś przedsięwzięcie, to ten tekst jest skierowany nie tylko do organizatorów, ale też do ogółu Ślązaków. I ten ogół Ślązaków chce poznać zdanie drugiej strony. Ale nie poznaje go, bo co ma robić? Siedzieć całą dobę na Facebooku i śledzić każdy komentarz każdego lidera i działacza? Bądźmy poważni.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

My, osoby stojące za portalem Wachtyrz, stworzyliśmy platformę do dyskusji na tematy regionu. Każdy ma możliwość przedstawienia swojej opinii; ten portal jest dla wszystkich. Dlatego niezrozumiałe dla nas jest to, że organizacje i podmioty na Śląsku – z wyjątkiem ŚPR, UM Radlin i Partii Razem – zupełnie z tego nie korzystają.

W ostatnim czasie redakcja Wachtyrza była mocno krytykowana w sprawie Śląskiego Dyktandu za nieinformowanie o nim ani o wynikach. Przecież informowanie o przedsięwzięciach jest w interesie organizatorów tych przedsięwzięć, a nie redakcji. Śląska Partia Regionalna, Urząd Miasta Radlin i Partia Razem to jedyne podmioty, które przysyłają do nas materiały prasowe. Przecież u dołu strony podany jest kontakt, na który można przysyłać swoje informacje. Chcecie, żeby informacja poszła w świat, to wyjdźcie z nią do ludzi. Post na Waszym fanpejdżu to nie wszystko. Świat nie kończy się na Facebooku.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza