Napisz to po ślōnsku nr 3

Dejcie pozōr. Naszykowali my nowy test do tłōmaczynio ze polskigo na ślōnski: ”Napisz to po ślōnsku nr 3” a proszymy Was wszystkich, cobyście go chcieli wypisać a nōm posłać.

Test je anōnimowy (idzie napisać swoji miano, ale niy trza), tōż niy bydymy żodnymu pokazować felerōw. Rozchodzi sie nōm ô to, coby podziwać sie „tak ôgōlnie”, jako wyglōndo znajōmość ślōnskij godki, słōw, gramatyki atp., a możno sie tyż czego nauczyć.

Piszcie po swojimu, tak, jak sie godo u Was, ale namowiōmy do pisanio podle „ślabikorza”. Za ślōnskimi słowami możecie sznupać we internecu po Dykcjōnorzu Godki Ślōnskij (www.dykcjōnorz.eu).

Za jaki tydziyń napiszymy, jako my widzieli by my te tłōmaczynia, a dodōmy ku tymu pora słōw kōmyntarza. Tōż tłōmaczcie te słowa a posywejcie nōm, a nie starejcie sie, jak tam bydzie kaj jaki mały feler.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Sam je test:

https://goo.gl/forms/rURzEuXPN2XJtSNj1

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

 

Dej pozōr tyż:  Fojerman: Niy trza

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza