Na gōrnoślōnskich szportplacach, 8.09.2019 (fotogaleryjŏ)

Sezōn 2019/2020 nabiyrŏ szwōngu. Już nie yno fusbal (kaj skuli szpilōw narodowych manszaftōw gynau bōła pauza w nojwyższych ligach), ale tyż handbal i hokej je grany po ôbu strōnach granicy na Gōrnym Ślōnsku.

Hokej

Europejskŏ Liga Majstrōw

Tu wyglōndało słabo dlŏ wszystkich. Ôba manszafty przegrały u siã piyrsze szpile, a we trzejciym HC Oceláři Trziniec przegrywali u siã do 39 minuty ze Lahti Pelicans aże 0-3. Ale już łōnskego roku manszaft z Trzińca pokozoł, że u nich nic nie je unmyjglich. We 20 minut trefiyli 5 razy i wygrali szpil 5-3!

Trzejcie szpile:
Adler Mannheim – GKS Tychy 5-0
HC Oceláři Trziniec – Lahti Pelicans 5-3

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Sztwŏrte szpile:
Djurgårdens IF – GKS Tychy 2-0
HC Oceláři Trziniec – Yunost Mińsk 7-2

Po 4 szpilach GKS Tychy je na ôstanim placu z 1 punktym, bez szansōw na awans. HC Oceláři Trziniec je na drugim placu z sześciōma punkytōma, ale dwa ôstanie szpile grŏ Lusanne HC (Szwajcaryjŏ), kery prowadzi z ôśmiōma punktōma, a ôstatni manszaft we tabuli mŏ 5 punktōw, beztōż walka bańdzie do kōńca, bo jeszczy kożdy manszaft mŏ szanse na awans dalyj.

Fotografije z niedzielnego szpilu we Trzińcu dziynki HCO Fans Gōrny Ślōnsk.

Handbal

Liga Polskŏ
Górnik Zŏbrze – Gwardia Ôpole 37-31
Derby Gōrnego Ślōnska bōły grane awansym jako 2 szpil ligi polskej.

Liga Czeskŏ
Pepino SKP Fridek-Mistek – HC Banik Karwinŏ 24-30
To bōł latoś piyrszy szpil we lidze czeskej i zarŏz na sztart derby Gōrnego Ślōnska.

Dej pozōr tyż:  Zmarła Urszula Nierada-Kwiatkowska

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza