Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Na wiyrchu grafika z majstrōma nojwyżych lig zawodowych we sezōnie 2021/22, a we fusbalu napoczōn sie już sezōn 2022/23. We lidze polskej zagrali już 3 lyniwe rōndy (lyniwe, bo skuli europejskich pucharōw wiyncej sie pauzowało jak grało), ale we ôstatni weekend napoczła tyż już liga czeskŏ, tōż czas na reaktywacyjŏ naszej szportowej raje.

Fusbal

Liga polskŏ chopōw
Piast GliwiceZagłębie Lubin 0-1
Radomiak Radom – Górnik Zŏbrze 0-3

Po 3 szpilach Górnik Zŏbrze je 9, a Piast Gliwice 17, ale manszafty ze Ślōnska grały yno 2 szpile.

Liga czeskŏ chopōw
Banik Ôstrawa – Sigma Olomouc 0-3

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Majstrōw we ligach profesjonalnych szportōw ôlimpijskich mieli my we łōńskim sezōnie 5, a jak bańdzie latoś?

Dej pozōr tyż:  Ślōnski tref w Rozkochowie (pow. krapkowicki)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza