Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.04.2018

Tyn tydziyń yno ô fusbalu. To bōł blank dobry tydziyń dla gōrnoślōnskich manszaftōw we polskej ekstraklasie i Banika we lidze czeskej. Napoczniymy ôd Banika Ôstrawa, kery w sobota gościōł u siã klub ze stolicy – Sparta Praga. Emocje z takim szpilym sōm tam take same, jak po naszyj strōnie, jak na szpil przijyżdzŏ Legiŏ Warszawa. Tōż nie bandziymy pisać ô ôprawie szpilu bez kibicōw, bo ôna bōła barzyj niecynzuralnŏ, jak to bywŏ na szpilach polskej ekstraklasy. Moc sie tyż dzioło na samym szpilplacu. Banik cołki czas zbiyroł punkty do utrzimania i fusbalŏrze poradziyli wygrać ze Spartōm Praga, kerŏ durch walczy ô udział we europejskych pucharach. Banik wygroł 3-2 (1-1) po szpilu połnym walki i szpany do samego kōńca. Nŏpiyrw na 1-0 we 22 minucie tora strzelōł Martin Šindelář. We 28 minucie ze elwra dlŏ Sparty wyrōwnoł Guelor Kanga. Po przerwie zajś Banik wyszoł na prowadzynie po torze Marka Hlinki ze 51 minuty. 10 minut niyskorzyj wyrōwnoł Vaclav Kadlec. We 86 minucie ô sobie przipōmnioł Milan Baroš, kery strzelōł tora na 3-2. To wymarzōne zakōńczyniy szpilu dlŏ tego fusbalŏrza, kery we 2004 ôstoł krōlym strzelcōw Euro we Portugalyji, a przed pynzyjōm jeszczy wrōciōł do Ôstrawy, kaj zaczynoł swoja przigoda ze fusbalym i pōmołgŏ Banikowi po grze dlŏ takich ferajnōw jak Liverpool, Aston Villa, Olympiqe Lyon abo Galatasaray. Banik po tym szpilu je durch przedôstatni, ale brachuje mu już yno jednego punkta do placu, kery dŏwŏ utrzimaniy.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Milan Baroš – Banik Ôstrawa

(foto: fcb,cz (fcb.cz) [CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons])

Ale to co dŏwŏ nadziejŏ Banikowi zaczynŏ być strachym ôd MFK Karwinej. Fusbalŏrze z tego miasta przegrali drugi szpil pod rzōnd (we Pilźnie z Viktoriōm 2-0) i to ôni sōm tym manszaftym, do kerego 1 punkt traci Banik Ôstrawa. Do kōńca czeskej ligi ôstały kożdymu manszaftowi po 4 szpile. Mōmy durch nadzieja, co utrzimiōm sie ôba manszafty ze Ślōnska i doskoczy do nich Slezky Ôpawa, kerymu do awansu brachuje już yno 4 punktōw we ôstatnich 5 szpilach. Ô II lidze w Rep. Czeskej napiszymy jeszczy nieskorzyj.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Blank dobrze poszło tyż Gōrnikowi Zŏbrze i Piastowi Gliwice we polskej ekstraklasie. Fusbalŏrze z Zŏbrzŏ grali we Poznaniu ze Lechym, kery walczy ô majstra. Nie yno wygrali tyn szpil, ale zrobiyli to szumnym stylu. Po 72 minutach prowadziyli już we Poznaniu 4-0, coby wygrać cołki szpil 4-2. Tory dlŏ Gōrnika strzelyli: Marcin Urynowicz (17 min.), Mateusz Wieteska (34 min.), Szymon Matuszek (67 min.) i Damian Kędzior (72 min.). Dlŏ Lecha katastrofa prōbowali ratować Oleksij Chobłenko (74 min.) i Maciej Gajos (92 min.). Szkoda tych pŏru remisōw na wiosna, bo Gōrnik mōgby zagrać we europejskich pucharach, a tak yno stoł sie postrachym dlŏ manszaftōw, kere walczōm ô majstra polskej ligi.

Ô utrzimaniy walczy Piast i ôgroł we Gdyni Arka aże 5-1. Tory dlŏ Gliwic strzelyli Saša Živec (24 i 50 minuta), Tom Hateley (49 min. ze elwra), Martin Konczkowski (81 min.) i Michal Papadopulos (91 min.). Hōnorowego tora dlŏ Arki we 61 minucie strzelōł Maciej Jankowski.

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

II liga polskŏ:
Ôdra Ôpole – Chrobry Głogōw 1-1
Miedź Legnica – Ruch Chorzōw 6-1
Pogōń Siedlce – GKS Tychy 0-1
Puszcza Niepołomice – Podbeskidzie Biylsko-Biołŏ 1-3
GKS Katowicy – Bytovia Bytōw 0-0

GKS Katowicy je 3, GKS Tychy 9, Ôdra Ôpole 10, Biylsko-Biołŏ 11, Ruch 18.

II liga czeskŏ:
Fotbal Trziniec – MAS Taborsko 5-1
FK Varnsdorf – Slezsky Ôpawa 1-2
Hradec Kralove – MFK Fridek-Mistek 4-0
SFC Ôpawa je 1, Trziniec 5, a Fridek-Mistek 14.

 

Foto na wiyrchu: fcb,cz (fcb.cz) [CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons]

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza