Na gōrnoślōnskich szportplacach, 28.05.2023

Po latach mōmy zajś na Gōrnym Ślōnsku majstra we fusbalu, a to dziynki frelōm i kobiytōm ze GKS Katowice. Fest gratulujymy! Inksze ligi tyż poleku kōnczōm, ale jak dobrze pōńdzie to jeszcze jedyn majster latoś trefi na Gōrny Ślōnsk.

Fusbal

Liga polskŏ babōw
Medyk Konin – GKS Katowice 1-3

Po 22 szpilach GKS Katowice je na piyrszym placu i ôstowŏ majstrym Polski.

Liga polskŏ chopōw
Miedź Legnica – Górnik Zŏbrze 0-0
Piast Gliwice – Lechia Gdańsk 0-1

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Po 34 szpilach Piast Gliwice je 5, a Górnik Zŏbrze 6.

Liga czeskŏ chopōw
Trinity Zlin – Banik Ôstrawa 2-1
Banik Ôstrawa – Pardubice 2-4

Banik Ôstrawa skōńczōł liga na 11 placu.

Do piyrszej ligi po roku nazŏd awansowoł MFK Karwina.

Korbbal

Liga czeskŏ chopōw, halbfinał
Era Basketball Nymburk – BK Ôpawa 66-81

Po 7 szpilach 4-3 dlŏ Ôpawy, awans do finału i senacyjŏ je perfekt! Piyrszy rŏz ôd 20 lŏt Nymburk nie ôstatnie majstrym ligi czeskej!

Finał
BK Decin – BK Ôpawa 76-80 i 82-85

Sztand po 2 szpilach 2-0 dlŏ Ôpawy, a we finale grane je yno do 3 wygranych szpilōw!

Foto: https://www.facebook.com/GKSKatowiceKobiety

Dej pozōr tyż:  Śląski butel: Remigiusz Rączka i Łukasz Kohut

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza