Na gōrnoślōnskich szportplacach, 22.07.2018

Napoczōn sie nowy sezōn we fusbalu. Wystartowały dwie nojwyższe ligi we Polsce i Republice Czeskej, a tam pŏra manszaftōw ze Ślōnska. Nojpiyrw musiymy ale napisać ô czwŏrtkowym szpilu Gōrnika Zŏbrze we Mołdawiji. Gōrnik groł tam rewanż ze Zariōm Balti we piyrszej rundzie kwalifikacyji do Ligi Europy. We piyrszym szpilu we Zŏbrzu bōło yno 1-0 dlŏ Gōrnika i kibice starali sie, czy to aby styknie. Szpil we Mołdawiji napoczōn sie źle, bo już we 7 minucie tora strzelyli gospodŏrze. Fusbalŏrze ze Zŏbrzŏ nie ôdpuściyli i we 85 minucie tora na 1-1 strzelōł Daniel Smuga. To stykło do awansu, kaj już we czwŏrtek czekŏ manszaft ze Słowacyji: AS Trenczin.

A tera już ligi. We piyrszej lidze polskej we niedziela fusbalŏrze ze Zŏbrzŏ yno zremisowali u siã ze Korōnōm Kielce 1-1. Na 1-0 dlŏ gospodŏrzy trefiōł zajś Daniel Smuga (46 minuta), a manszaft z Kielcōw wyrōwnoł we 62 minucie. We Zŏbrzu liczyli na wiyncej, ale po czwŏrtkowej rajzie do Mołdawiji, to na zicher nie bōł nojgorszy start w nowy sezōn.

Piast Gliwice groł we Zŏgłymbiu Sosnowiec. Prowadzynie zdobyli fusbalŏrze ze Sosnowca (36 minuta), ale nie podłōmało to Piasta i we 67 minucie ze elwra wyrōwnoł Aleksandar Sedlar. Na 10 minut do kōńca tora na 2-1 dlŏ Gliwic pod sama lata przi prawym supku trefiōł Tomasz Jodłowiec i szpil skōńczōł sie takym wynikym.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

We II lidze polskej manszafty ze Ślōnska napoczły tak:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ôdra ÔpoleGKS Tychy 2-1
GKS KatowicyPodbeskidzie Biylsko-Biołŏ 0-1
GKS Jastrzymbiy – Wigry Suwałki 1-2

We I lidze czeskej, w kerej w tym roku bandōm grać aże 3 manszafty ze Ślōnska, poczōntek tyż nie nojlpeszy. Dwa manszafty ale nie grały u siã. Yno Banik bōł za gospodŏrza i to wykorzystoł.

MFK Karwina przegroła we Libercu ze Slovanym 1-0. Tora straciyli dopiyro we 85 minucie.

Slezky Ôpawa, kery wlŏz nazŏd do I ligi po 13 latach pauzy, na start mioł ciynżki szpil we Pradze ze Spartōm. Fusbalŏrze ze Ôpawy brōniyli sie przeszło 70 minut, ale w końcu musieli uznać siōła Sparty i przegrali 0-2.

Banik Ôstrawa groł z FK Jablonec. Szpil bōł fest wyrōwnany, ale na 10 minut przed kōńcym tora na 1-0 trefiōł Milan Baroš i tak już ôstało do kōńca.

We drugej lidze czeskej w tym roku bandzie yno jedyn manszaft, kery przegroł piyrszy szpil:

Dynamo Czeske Budziejowice – Fotbal Trziniec 3-1

 

Foto na wiyrchu: MFK Karwina ôd Darwinek [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza