Na gōrnoślōnskich szportplacach, 20.05.2018

We polskej ekstraklasie kōniec sezōnu ze happy-endem dlŏ gōrnoślōnskich manszaftōw: Gōrnik Zŏbrze w pucharach, a Piast Gliwice nie ślejcioł!

Gōrnik Zŏbrze wygroł z Wisłōm Krakōw 2-0 po torach ôd Szymona Matuszka (32 minuta) i Igora Angulo (87 minuta), co dało mu 4 plac i gra we eliminacyjach ôd europejskich pucharōw.

Jeszczy lepiyj liga skōńczōł Piast Gliwice, kery w szpilu ô przeżycie wygroł 4-0 z Niecieczōm i przeskoczōł jōm w tabuli. Dziynki tymu utrzimoł sie Piast, a śleciały popularne “elefanty” ze Niecieczy. Tory dlŏ Gliwic strzelyli: Mateusz Mak (23 minuta), Martin Bukata (35 minuta), Saša Živec (78 minuta) i Gerard Badia (90 minuta). Piast skōńczōł na 14 placu.

W czeskej piyrszej lidze derby Ślōnska ô utrzimanie skōńczōły sie remisym. We Karwinej ani gospodŏrze, ani Banik Ôstrawa nie poradziyli strzelić tora. Bōła to przedôstatniŏ kolejka i taki wynik bōł lepszy dlŏ Banika, kery je przed Krawinōm i ôstatni szpil bandzie grać u siã ze Zbrojovkōm Brno, kerŏ je ôstatniŏ, a niy mŏ szansōw na utrzimaniy. MFK Karwina jedzie do Jihlavy i yno wygranŏ może dać fusbalŏrzōm MFK utrzimaniy.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Banik je 14, a MFK Krawina 15.

A co we drugich ligach?

We polskej (kerŏ zwōm dlŏ zmyłki I ligōm) mieli my 32 kolejka i podwōjne derby Gōrnego Ślōnska. Ôbudziōł sie Ruch Chorzōw…ale dziebko za nieskoro.

Ôdra Ôpole – Ruch Chorzōw 0-3
GKS Katowicy – GKS Tychy 1-2
Zŏgłymbie Sosnowiec – Podbeskidzie Biylsko-Biołŏ 2-0

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

GKS Katowicy je 5, GKS Tychy 7, Ôdra Ôpole 11, Biylsko-Biołŏ 12, Ruch Chorzōw 18.

We czeskej II lidze przedôstatniŏ kolejka:

Hradec Kralove – Slezsky Ôpawa 1-4
Dynamo Czeske Budziejowice – Fotbal Trziniec 0-0
MFK Fridek-Mistek – Usti nad Labou 1-2

Slezsky Ôpawa je 1 i awansowoł, Trziniec 5, a Fridek-Mistek 16 i ślejcioł.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza