Na gōrnoślōnskich szportplacach, 12.05.2019

Fusbal

We lidze czeskej bez rewelacyji: Banik zajś przegroł, MFK Karwina je na przedôstatnim placu i do samego kōńca bandzie walczōła ô utrzimanie. Szpil wygroł yno Slezsky Ôpawa i je na piyrszym placu we grupie, kaj walczy sie ô utrzimanie.

SFC Ôpawa – Dukla Praga 3-2
1. FK Przibram – MFK OKD Karwina 1-0
FK Jablonec – Banik Ôstrawa 2-0

We lidze polske utrzimoł sie Górnik Zŏbrze, kery na Dolnym Ślōnsku wygroł 0-1 ze Miedziōm Legnica. Po fest słabym poczōntku sezōnu Górnika Zŏbrze, je to blank udanoł kōńcōwka fusbalerōw ôd trynera Marcina Brosza.
Ale ważniejsze rzeczy dziejōm sie we grupie, kerŏ grŏ ô majstra. Piast Gliwice wygroł 2-1 ze Jagiellōniōm Biołystok, a Legia straciōła u siã punkty ze Pogōniōm i manszaft ze Gōrnego Ślōnska na dwa szpile do kōńca wylŏz na piyrszy plac w tabuli! Wiyncej ô szpilu ze Jagiellōniōm Białystok poczytŏcie we fotorelacyji Marcina Musiała tukej.

Handbal

We lidze czeskiej napoczōn sie finał Talent Robstav-M.A.T. Pilzno – HC Banik Karwina. Manszaft ze Gōrnego Ślōnska przegroł piyrszy szpil we Pilźnie 31-27 (17-16). Groł sie do 3 wygranych szpilōw. Szansa na wyrōwnaniy już w strzoda, kiedy to handbalery bandōm grać we Karwinej.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tenis

Petra Kvitová, kerŏ mŏ drugi plac we rankingu WTA, miała szansa wygrać latoś 3 turniej. Nadzieje bōły sroge, bo łōńskego roku wygrała we Madrycie. Latoś nie poszło jyj tak dobrze i ôdpadła we 1/4 finału ze Kiki Bartens ze Holandyje 0-2 (2-6, 3-6).

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

 

Foto tytułowe: Pavel Lebe-da / Česká sportovní [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza