Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza na wirtualną wystawę

Wiemy, że teraz nie czas na wyjazdy i podróżowanie. Dlatego, jeśli chcecie przenieść się w przestrzeni (choć wirtualnie) i w czasie, do Tychów z lat 1951–1989, to Muzeum Miejskie w Tychach poleca swoją wirtualną mapę-archiwum www.abc.tychy.pl. Tam archiwum fotografii miasta, gdzie znajdziecie dziewięćset zdjęć ośmiu fotografów i blisko czterdzieści lat historii tyskiej architektury! A do tego do poczytania eseje Olgi Drendy (prowadzącej facebookowy fanpage Duchologia), Jana Łypa (mieszkańca Tychów), Agnieszki Ociepy-Weiss (Dział Historii Miasta Muzeum Miejskiego w Tychach), dr. Patryka Oczki (Dział Sztuki Muzeum Miejskiego w Tycach), Krzysztofa Olechnickiego (kierownik Zakładu Badań Kultury w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wojciecha Wilczyka (fotografa, członka Związku Polskich Artystów Fotografików).

Jak korzystać z tej strony i w pełni wykorzystać jej wszystkie funkcjonalności?
Wszystko w filmie instruktażowym dostępnym tu: https://www.youtube.com/watch?v=L9SxH3eh1Bk

Ośmiu fotografów, dziewięćset zdjęć i blisko czterdzieści lat historii tyskiej architektury. To projekt zrealizowany przez Muzeum Miejskie w Tychach we współpracy z Fundacją Kultura Obrazu. Projekt bada związki fotografii i topografii, a zgromadzone w kolekcji zdjęcia traktuje jak dane wizualne. Zbiór fotografii z lat 1951–1989 zaprezentowany w formie mapy pozwala eksplorować, w jaki sposób miasto rozwijało się w myśl ówczesnych koncepcji architektonicznych, założeń urbanistycznych i wytycznych estetycznych. Jak budynki, mała architektura, rzeźby czy zieleń miejska stały się znaczącymi elementami krajobrazu, także społecznego. Zachęca także do poszukiwań na własnym podwórku: jak przebiega proces zagospodarowania przestrzennego w czasie, jak architektura kształtuje wspólnoty miejskie, jakich informacji dostarcza fotografia? Wśród autorów zdjęć: Michał Cała, Andrzej Czyżewski, Stanisław Kasperowicz, Ireneusz Kaźmierczak, Zygmunt Kubski, Marek Nowicki, Krzysztof Pilecki i Zygmunt Wieczorek.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj


[fot. Budynki internatu i sali gimnastycznej Technikum Budowlanego i Szkoły Rzemiosł Budowlanych im. Stefana Franciszaka (obecnie Zespół Szkół nr 5) przy ul. F. Engelsa (obecnie ul. Edukacji) na os. E.

Przed budynkami szkoły stara zabudowa wiejska oraz teren zielony, w miejscu których w przyszłości powstanie Basen Kryty i Stadion Miejski.

Zespół

Organizator: Muzeum Miejskie w Tychach

Partner: Fundacja Kultura Obrazu

Koncepcja projektu: Agata Berger-Połomska, Barbara Kopia, Anna Kura, Ewelina Lasota, Aleksandra Matuszczyk, Agnieszka Ociepa-Weiss, Patryk Oczko, Jan Piechota, Paulina Urbańska

Opisy do zdjęć i przygotowanie baz danych: Agata Berger-Połomska, Barbara Kopia, Agnieszka Ociepa-Weiss

Digitalizacja i obróbka graficzna zdjęć: Barbara Kubska (Fundacja Kultura Obrazu), Anka Sielska (Fundacja Kultura Obrazu)

Konserwacja fotografii: Anna Seweryn

Projekt graficzny strony i wizualizacja danych: Jan Piechota, Paulina Urbańska

Scenariusze edukacyjne: Agata Berger-Połomska, Anna Kura

Konsultacje metodologiczne w zakresie działań edukacyjnych: Agnieszka Pajączkowska

Eseje: Olga Drenda, Jan Łyp, Agnieszka Ociepa-Weiss, Paweł Oczko, Krzysztof Olechnicki, Wojciech Wilczyk

Redakcja i korekta tekstów: Martyna Nowicka, Elżbieta Owczarek

Tłumaczenie: Rafał Drewniak

Prace programistyczne: Paweł Marynowski, Kamil Rithaler

Koordynacja projektu: Barbara Kopia(Muzeum Miejskie w Tychach), Barbara Kubska (Fundacja Kultura Obrazu), Ewelina Lasota (Fundacja Kultura Obrazu)

Prawa autorskie

Fotografie dostępne są nieodpłatnie na licencji Creative Commons BY-NC-ND 3.0 PL – z uznaniem autorstwa, bez użycia komercyjnego i bez możliwości wykonania utworów zależnych.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Informacje:

Barbara Kopia (Dział Fotografii)

b.kopia@muzeum.tychy.pl

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza