Mōmy majstra w hokeju na… rolkach!

Nie dało sie latoś pokōńczyć ligōw hokeja na lodzie we Polsce ani Rep. Czeskej, ale mogymy radować sie z majstra na Gōrnym Ślōnsku we hokeju na rolkach, kery w ôstatniŏ niedziela szafnōn manszaft Czarnych Panter z Cieszyna.

Zgłoszōnych bōło 6 manszaftōw i grŏ kożdy z kożdym. Majstra brōniyli Bōmberzy ze Malborka. Po 3 szpilach (1 dziyń) kōmplety miały manszafty z Cieszyna i Bytōmia. We niedziela Pantery wygrały z Polōniōm i to we Cieszynie mogōm radować sie z majstra. Gratulujymy!

Tabula po 5 szpilach:

  1. CJTH Czarne Pantery Cieszyn
  2. TMH Polonia Bytōm
  3. UKS Bombers Malbork
  4. LUCE Bielsko – Biŏłŏ
  5. ŁKH Łōdź
  6. LUCE Bielsko – Biŏłŏ II

Foto tytułowe: pixabay.com

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Studenci Politechniki Śląskiej wśród globalnych zwycięzców

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza