Moc kultury #30: Miast inzurekcyje

Aleksander Lubina
Moc kultury

Miast inzurekcyje

O wspomnieniach  w  Godce  z Babciōm  Krystyny Loch.

Niywielã rokōw nazŏd naszkryflōłech ô fandzolyniu sōmsiadōw, jakoby Hanysy niy majōm kultury, bo niy majōm jynzyka ino majōm gwara (ciupka śmiysznŏ i chamskŏ, czytej wulgarnŏ), bō niy majōm literatury i we godce niy dŏ sie pisać.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Szrajbowołech: Ślōnzŏki poradzōm ze gwoździã zupã uwarzić, to jak trzã, to i knigi szafnōm.

Po leku dźwigŏ sie godkã, bō niy mã gańby gŏdać, rzōndzić i prawić – gŏdajōm filozofy, muzyki, malyrze, pisŏrze, nawet polityki, a co richtig ważne – gŏdajōm baby i piszōm, piszōm, piszōm.

Omy, baby żyniate i dziołchy piszōm ksiōnżki ô tym, jako to bōło za dŏwnego piyrwyj.

A Omy, baby żyniate i dziōłchy majōm moc a siyłã – gŏdajōm prŏwdã, a czasym cyganiōm.

Godki z Babciōm  Krystyny Loch to wspomnienia, pamiątka, hołd złożony babci autorki, a więc nie należy do nich przykładać miary literatury pięknej, czy nawet beletrystyki, nie szukajmy w niej też historii uogólnionej, bo wspomnienia w tej książce to osobiste wypowiedzi Babci do roku 1978 wydane  przez Krystynę Loch 40 lat po śmierci jej babci, a więc przetworzone.

Niezaprzeczalną wartością  tej książki jest użyta przez panią Loch wersja gŏdki.

Niych se sōmsiady ôglōndajōm seriale, a jŏ  poczitōm, jak to bōło u babci Krystyny Loch (zdaniem autorki) i jak ôna gŏdała pō naszymu we tych Hajdukach, kerych niebiescy (mōdre) ślecieli do 4. ligi.

Dej pozōr tyż:  Drōgi do niymieckij gŏdki

Poszukōm, co mogłã pedzieć Babcia, a co jej w usta włożyli autorka i redaktorzy, nale niy bydã sie wadził, co u moich  Omy  i starki, bōło inakszyj niźli u Babci pani Loch w jeich spōmniyniach.

Krystyna Loch: Godki z Babciōm 
wyd. Silesia Progress, Katowice 2020

Korekta Stanisław Neblik
Projekt okładki Rafał Szyma 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza