Moc Kultury #23: Paciorki jednego różańca

Aleksander Lubina
Moc kultury

Paciorki jednego różańca

Wiesław Zdort (1931-2019) był autorem zdjęć do Dekalogu, Popiołu i diamentu, Soli ziemi czarnej, a także do Paciorków jednego różańca (1979), w którym zagrali Augustyn Halotta, Marta Straszna, Ewa Wiśniewska, Franciszek Pieczka, Stanisław Zaczyk i Jan Bógdoł. Muzykę do filmu napisał Wojciech Kilar. Kazimierz Kutz oparł swój scenariusz na opowiadaniu Albina Siekiersiego Tego domu już nie ma.

Film Kutza w tej doborowej obsadzie mówi o sprzeciwie emerytowanego górnika wobec wyburzania domków górniczych i przesiedlania mieszkańców osiedla do budowanych w ich miejsce bloków. Zdjęcia wykonano na Giszowcu, na osiedlu, które miał spotkać taki sam los. Film miał problemy z cenzurą.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Siekierski napisał wielowątkowy scenariusz do serialu  Blisko, coraz bliżej.

Cykl godzinnych filmów telewizyjnych z roku 1983 (ok. 30 części) opowiadający o życiu górnośląskiej rodziny Pasterników w latach 1866 – 1945 (zjednoczenie Cesarstwa Niemieckiego, dwie wojny światowe, powstania polskie na Górnym Śląsku). Tematem są Polacy i Niemcy na Górnym Śląsku oraz tożsamość narodowa. Serial opowiada  o życiu kilku pokoleń Pasterników  (jeńców wojennych we Francji podczas wojny 1870), konfliktach narodowościowych w rodzinie podczas polskich powstań 1919-1921, wydarzeniach z czasów nazizmu (1933-1945). Jeden z braci czuł się Niemcem, inny Polakiem.

Wśród prawie 400 aktorek i aktorek są: Grażyna Barszczewska, Adrianna Biedrzyńska, Zbigniew Buczkowski, Jerzy Cnota, Marian Dziędziel, Jan Frycz, Andrzej Grabowski, Bernard Krawczyk, Teresa Lipowska, Jozef Nalberczak, Franciszek Pieczka, Dorota Pomykała, Szymon Szurmiej, Jerzy Trela, Izabela Trojanowska, Tomasz Zaliwski, Ewa Ziętek,

Dej pozōr tyż:  Wege zur Deutschsprachigkeit

Albin Siekierski – urodzony w rodzinie kolejarskiej. W 1938 ukończył gimnazjum klasyczne w Mysłowicach. Bez Volkslisty powołany do Wehrmachtu. Ranny na froncie wschodnim. Zdezerterował po wyzdrowieniu. Pod nazwiskiem Bonifacy Czyżewski zatrzymany  w łapance w Krakowie, zesłany do obozu Saksonii, pracował przymusowo w fabryce porcelany w Dolnej Bawarii.

Debiutował poezją w 1936. Dorobek literacki pisarza to: Ocalenie (1960) Urodzajne piachy (1961), Pół godziny przyjaźni (1961), według której nakręcono film Czerwone berety, Odchodzące niepokoje (1966), Ku górze nad rzeką (1971), Ziemia nie boi się kul (1971), Chłodny wiatr odpędza ptaki (opowiadania 1972), Czarne i białe pióropusze (1965), Dziewczyna ze strzelnicy (1969), Nie odpoczywa w spokoju (1978), Drzewo liści nie dobiera (1972), Nie dojrzeje owoc (1975), Nic się nie stało (1975), Druga strona księżyca (1979), scenariusz filmu Ślad na ziemi (1977–1978). Akcja powieści pt. Ziemia nie boi się kul rozgrywa się w Imielinie w czasie powstań.  (wiki)

Dom z Paciorki jednego różańca w  1979 przeznaczony był do wyburzenia pod nowe zabudowania. Konserwator zabytków wstrzymał jednak prace. Budynek ten istnieje do dzisiaj, tak jak i książki oraz filmy Siekierskiego.

Budynek dzisiaj – fot. MacQtosh, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza