Moc kultury #21: Czarnek, a kysz, a kysz!

Aleksander Lubina
Moc kultury

Czarnek, a kysz, a kysz!

Nie napisałem: Czarnek ………j! Nie napisałem też prof. Czarnek. Po części dlatego, że chciałbym zadać garść pytań, po części, bo nie wiem, czy nie naruszam dobrego obyczaju używając tu nieprzysługującego tytułu.

Czarnek – minister PiS, o tak chyba adekwatnie, grozi uniwersytetem gdańskiemu i wrocławskiemu nieprzyznaniem środków na badania naukowe. No kto tu komu i czym grozi? Że niby w sensie, że Czarnek nie da na badania prawdziwym profesorom na prawdziwych uniwersytetach? On nie da pieniędzy podatników na badania korzystne dla obywateli? No chyba go …!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Minister PiS, o tak chyba adekwatnie, grozi nauczycielom konsekwencjami. No kto tu komu i czym grozi? Facio grozi jak już inni grozili! Nie pamiętacie tych innych grożących nauczycielom. Tego mini ministra niebawem tez, mam nadzieję, zapomnicie.

Straszy, straszy. Straszy w swej bezsilności i niemocy. Chciałoby się napisać: Nie strasz, nie strasz, bo się…

Kto pamięta ministra laską wygrażającego nauczycielom. Wyśmiano i zapomniano, a ten miał pięć doktoratów  honoris causa.

Minister PiS winą za braki (Nie wiem, jakimi badaniami to stwierdził.) w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasistów i maturzystów obarcza nauczycieli.

Należy to rozumieć, że nie mają z tym nic wspólnego nieudacznie przygotowane nauczanie zdalne oraz występy nauczycieli w TVP wiosną tego roku za czasów pisowskiego ministra Piontkowskiego.  Pisowskie przygotowanie szkół do nauczania zdalnego i hybrydowego w roku szkolnym 2020/2021, to oczywiście także wina tych niedobrych nauczycielek. No cóż pięcioletnie harce PiSu w oświacie się nie liczą, bo także wyniki matur 2020 to wina nauczycielek. To takie prościutkie, to w myśl zasady: To nie byłem ja, to był on. To był niezidentyfikowany dron.

Dej pozōr tyż:  75 lat temu zmarł Gerhart Hauptmann

Minister PiS zabrał się za naprawę oświaty zapowiadając zmiany w podstawach nauczania i podręcznikach. No to jest akt heroiczny, podważą „autorytet” gwiazdy pisowskiej oświaty, bo przecież obecne podstawy i podręczniki opracowała nie tak dawno temu ministra Zalewska – ikona pisowskiej reformy oświaty.  Dała Zalewska zarobić, da i mini-minister. (mini-minister to skrót dla ministra podwójnego, bo obecny minister PiS to  minister oświaty i minister szkolnictwa w jednej osobie).

Jakimi to kompetencjami dysponuje nowy minister oświaty i szkolnictwa wyższego? Wykształcenie, dorobek naukowy, doświadczenie?

W szkolnictwie wyższym spotykamy dwa rodzaje profesorów.

Tytuł profesora – nadawany w Polsce przez prezydenta Polski osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego i przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie (postępowaniu) habilitacyjnym oraz posiada znaczące osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Prezydent nadaje tytuł profesora na wniosek Rady Doskonałości Naukowej (do końca 2020 istnieje Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów).  1)  Takiego tytułu pan Czarnek nie ma.

Drugim profesorem jest Profesor uczelni, dawniej profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przeznaczone dla nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne lub zawodowe. Jest to stanowisko wyższe od adiunkta i niższe od profesora.  Dawniej był to docent, lub docent habilitowany.  To pan Czarnek ma na KULu. Więc na dziś jest dr. hab. prof. KUL. To dzięki habilitacji w KUL.

Dej pozōr tyż:  Wege zur Deutschsprachigkeit

Tyle tylko, że prędzej czy później habilitacja Przemysława Czarnka zostanie obalona, gdyż jej recenzent był promotorem jego doktoratu i współautorem tekstów z Czarnkiem. Czyli kolega zrobił przysługę koledze.

Przyjrzyjmy się znaczącym osiągnięciom ministra PiSu.

„Przemysław Czarnek nie istnieje w międzynarodowej bazie SCOPUS, zbierającej cytowania w części międzynarodowych czasopism naukowych. SCOPUS nie indeksuje jednak dużej części wydawnictw, zwłaszcza lokalnych.

Obszerniejsza znacznie baza danych o cytowaniach i publikacjach naukowych Google Scholar wykazuje 3 cytowania (słownie: trzy) jego głównego dzieła, monografii habilitacyjnej „Wolność gospodarcza”. Była ona cytowana w czasopismach: „Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach” (dwukrotnie) oraz „Biuletynie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”.” 2)

===================================================================

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza