Moc kultury #20: Religia w szkole

Aleksander Lubina
Moc kultury

 Religia w szkole

Kiedy z początkiem lat dziewięćdziesiątych wprowadzano nauczanie religii rzymsko-katolickiej do szkół napotkaliśmy w oświacie nieprzewidziany kłopot. Nie było możliwości zaszeregowania Księży w siatce płac. Nie mieścili się w żadnej kategorii, bo nie mieli nie tylko wykształcenia pedagogicznego i wykształcenia wyższego magisterskiego, ale nie mieli wykształcenia wyższego. A na dodatek nauczycieli religii trzeba było więcej niż katechetów, bo religia w szkole nauczana jest od klasy pierwszej do klasy maturalnej włącznie, Katecheza w parafiach zanikała po pierwszej komunii  i umierała po bierzmowaniu.

Czym skutkuje nauczanie religii w szkołach widzimy na ulicach. Czy jest to związane wyłącznie z przygotowaniem księży po roku 1991?  Nie, raczej nie? Pytanie brzmi, skąd się wzięły kadry „naukowe” do seminariów duchownych, do wyższych szkół katolickich, do rozbudowy KUL?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Sami sobie nadają tytuły profesorskie? Raczej tak. Przykład?

Pan Czarnek! Sprawdźcie jego dorobek naukowy, jego doktorat i ”wyjątkowość” habilitacji. Tytuł jego doktoratu, skład komisji habilitacyjnej, liczbę publikacji i cytowań.

Że na uczelniach „państwowych” podobnie. Ależ tak. Bo nie pomogą szczere chęci, …

Ratują sytuację ojciec Adam Szustak, x. Adam Boniecki, abp. Grzegorz Ryś, prymas Wojciech Polak o ks. Prof.. Michał Heller. Cieszę się, że miliony mogą ich słuchać i czytać.

Niestety trzódka ta jest zbyt nieliczna, żeby dawać świadectwo prawdzie i głosić Dobrą Nowinę sarmackim kościele katolickim, który OD ROKU 1991 rządzi w jednostkach administracyjnych Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Polsce:

Dej pozōr tyż:  Drōgi do niymieckij gŏdki

Para w gwizdek!

 

Obraz ivanovaassol z Pixabay

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza