Moc kultury #19: Bogu co boskie, cezarowi co cesarskie

Aleksander Lubina
Moc kultury

Bogu co boskie, cezarowi co cesarskie

To wciąż aktualna przestroga i przypomnienie, aby cezar wystrzegał się instrumentalizowania Pana Boga, nie zawłaszczał Go dla własnych, doraźnych celów i potrzeb, by nie wykorzystywał religii”.

Prymas Polski (abp. Wojciech Polak) przypomniał o tym 22 października w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy, gdzie przewodniczył Mszy św. z udziałem parafian, mieszkańców miasta oraz członków miejscowych kół łowieckich, świętujących nieco wcześniej niż zwykle wspomnienie swojego patrona św. Huberta. Odwołując się do słuchanych tego dnia w Ewangelii słów Jezusa: „Bogu co boskie, cezarowi co cesarskie”, abp Wojciech Polak tłumaczył, że zasada ta przypomina nie tylko o pewnym porządku regulującym międzyludzkie relacje i ład społeczny, ale i o człowieczej przynależności do Boga. Tak, jak na przyniesionej przez faryzeuszy rzymskiej monecie widniał wizerunek jej właściciela cesarza Augusta, tak każdy człowiek nosi w sobie wyryty wizerunek Boga, na którego obraz i podobieństwo został stworzony – mówił Prymas.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zasada ta – jak podkreślił dalej – przypomina także o wciąż aktualnej przestrodze, by „cezar wystrzegał się instrumentalizowania Pana Boga, nie zawłaszczał Go do własnych, doraźnych celów i potrzeb, by nie wykorzystywał religii”.

„Ostatecznie nie cezar ani podatek jest tutaj ważny, lecz Pan Bóg i Jego prawa. Ten, o którym ewangelijni faryzeusze mówili, że przecież jest prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie naucza, będzie zawsze nam przypominał o swej własnej drodze, o Jego drodze wiary, która prowadzi, w każdych okolicznościach do odważnego daru z siebie dla drugiego i do wierności” – wskazał abp Wojciech Polak.

Dej pozōr tyż:  St Andrews

„Oczywiście droga ta – kontynuował Prymas – musi i będzie szanować słuszną autonomię tego, co ludzkie. Będzie wspierać wszystkie słuszne dążenia i zabiegi czynione dla dobra człowieka, dla obrony jego godności i słusznych praw. Będzie współpracować w tym, co buduje ludzką społeczność i jest owocem dobrze pojętej troski o dobro wspólne. Będzie jednak także upominać i przypominać, że ludzkiej aktywności nie wolno nam nigdy sakralizować, bo przecież właśnie jako ludzka, jest ona ze swej istoty ograniczona i naznaczona właśnie piętnem tego, co nosi w sobie ułomna natura ludzka” – stwierdził metropolita gnieźnieński.

http://prymaspolski.pl/bogu-co-boskie-cezarowi-co-cesarskie/

 

Użyta fotografia autorstwa Lukasz19930915, Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza