Moc kultury #55: Mirosława Syniawy – Cebulowŏ ksiynga umartych

Aleksander Lubina
Moc kultury

 Mirosława Syniawy – Cebulowŏ ksiynga umartych

Mirosław Syniawa w Cebulowej Ksiyndze Umartych  z pietyzmem łączy tradycję z nowoczesnością, przeszłość ze współczesnością, klasyczną literaturę piękną z ludowością bliską folklorowi i popowi.

W Cebulowej Ksiyndze Umartych znajdziecie wczesny romantyzm oraz celtyckość Roberta Burnsa, przypomnicie sobie prawdę utajoną w godkach sōmsiadōw i familiji.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kto chce, ten pod łupinami cebuli doszuka się klasztoru benedyktynów w Beuren z  Carminą Buraną,  Françoisa Villona, Mikołają Reya, łobuzerskiego baroku Christiana Hofmanna von Hofmannswaldau, a może nawet i komunisty Berta Brechta.

Kto nastawi ucha, ten usłyszy nir tylko Carla Orffa ale i Arvo Pärta z jego odmierzanym kołysaniem dzwonów My Heart’s In the Highlands.

Mirosław Syniawa:

Cebulowŏ ksiynga umartych,

Silesia Progress 2018, red. Bartłomiej Wanot, projekt: Rafał Szyma

Dej pozōr tyż:  Bajka o fynchelkach

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza