Mirosław Neinert – Janosch – dęby

Aleksander Lubina

Mirosław Neinert – Janosch – dęby

Jesienią roku 2022 w ramach obchodów 725-lecia Ligoty Łąbędzkiej (dawniej Ligoty Kradziejowskiej, Ellguth von Groeling) zaczęliśmy sadzić drzewa Wielkich ze Śląska:  Vitelona, Johna Baildona, Heinricha Krakowskÿ’go, Carla Godulli,  św. Jacka (Hiscynta), św. Jadwigi (Hedwigi), Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Josefa von Eichendorffa, Gerharta Hauptmanna, Olgi Tokarczuk– będziemy to robić przez lata, bo tych Wielkich jest sporo. Mirosław Klimkiewicz z młodymi ludźmi (braćmi Pradellami z Łabęd i braćmi Banasikami z Ligoty) posadził wyjątkowe drzewo – to dąb dla najmłodszych Górnoślązaków – dąb jako Eiche der Gegenwart und Zukunft. Dąb jako personifikacja mitologii, ekologii i baśni.

Najznakomitszym bajarzem współczesności jest  niewątpliwie Janosch (Horst Eckert) – jemu klęcząc w majestacie natury i literatury własnymi rękami  ziemię delikatnie ubijając drzewo posadził Mistrz Mirosław Neinert.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Po podlaniu drzewa z konewki Oberbäckermeistra Heinricha Krakowskÿ’go Mirosław Neinert posadził swoje drzewo w gaju – Chwałą Boga człowiek żyjący w pełni.

10 września 2022 Pejter Długosz, regionalista, wydawca, publicysta, mecenas, posadził klon obok drzew Wielkich ze Śląska, bo postanowiliśmy, aby sadzić drzewa pod hasłem:  Chwałą Boga człowiek żyjący w pełni. Zależy nam na uhonorowaniu naszych żyjących nietuzinkowych ziomków – jakimi są Ginter Pierończyk, Pejter Długosz. 2 października 2022 o godzinie 14.00 drzewo posadzi Mirosław Neinert, a 16 października 2022 Grzegorz Płonka. Inicjatorem jest Klub Twórców Górnośląskich – teraz robimy to wspólnie z na przykład Kołem Gospodyń Wiejskich Ligota Łabędzka, wydawnictwem Silesia Progress, Teatrem Korez i powstającym Stowarzyszeniem Karasol wachtyrzem.eu oraz Prywatnym Instytuten Edukacji Regionalnej (PIERun).

Dej pozōr tyż:  „Od przysiółka Żwaków po projekt PR–5”

Przeszliśmy  do ligockiej szkoły na  spotkanie z dyrektorem Teatru Korez. Tę część przygotowała (kafyj, kołocz i tyj) i otworzyła pani Gabriela Ochudlo, przewodnicząca  Koła Gospodyń Wiejskich Ligota Łabędzka. Spotkanie poprowadził pan Tomasz Kowalski, biograf Mirosława Neinerta. I zaczęło się:

Mirosław Neinert w swoim niepowtarzalnym stylu opowiadał o nocnej herbacie z Lechem Wałęsą, o współpracy z zespołem Kat, o arcybiskupie Damiane Zimoniu na spektaklu Cholonka, o spotkaniu dzieci z Janoschem, o Łukaszu Podolskim na premierze Weltmajstrów, o Mianujom mie Hanka Alojzego Lyski w interpretacji Grażyny Bułki.

Mistrz Neinert przeczytał po polsku dwa wiersze Ileany Burdajewicz, panewniczanki z Sydney, jeden wiersz po niemiecku kapitalnie przeczytała pani Gabriela Szewiola. Jako podziękowanie Mistrz Neinert przeczytał  wiersz pani Szewioli. Na koniec po śląsku był wiersz Roberta Burnsa o babach, kwiaty dla pań, orzechy i rajskie jabłka oraz nalewki dla gości, wśród których był poseł, wojewoda i prezydent Gliwic, pan Andrzej Gałażewski, profesor Krzysztof Kafka, architekci Janikowie z urbanlab, stowarzyszenie Karasol z Katowi w osobach Urszuli Nierady-Kwiatkowski, Małgorzaty Andrzejewskie i Ilony Pawlyty, dyrektor Bernadeta Szymik Kozaczko. Dominika Dudek (Pasadzie drzewo x. Alberta Ciupke z Schönwald. Sąsiedzi z Ligoty i Brzezinki.

2 października 2022 o godzinie 14.00 drzewo posadzi Mirosław Neinert, a 16 października 2022 Grzegorz Płonka. Inicjatorem jest Klub Twórców Górnośląskich – teraz robimy to wspólnie z na przykład Kołem Gospodyń Wiejskich Ligota Łabędzka, wydawnictwem Silesia Progress, Teatrem Korez i powstającym Stowarzyszeniem Karasol wachtyrzem.eu oraz Prywatnym Instytuten Edukacji Regionalnej (PIERun).

Dej pozōr tyż:  Marsz Autōnomije 2024

Ważną częścią spotkania były zwykłe rozmowy, które zaowocują dalszymi działaniami.

Ginter Pierończyk posadził kasztana, bo jest autorem Astów kasztana – mini sagi rodzinnej, którą snuje do dziś, pisząc swojego Frechownego gizda.

Pejter Długosz posadził klon – samosiejkę z grobu mistrza piekarskiego (Bäckerobermeister u. Werkführe aus Kattowitz), bo czymże byłby Górny Śląsk bez piekarzy i budowniczych (Bauherr)?

Bogusław Bierwiaczonek posadził dąb „Grunt to bunt”.

Szymon Lubina posadził drzewo swych prapradziadków Heinricha i Pauli Krakowskÿ – Legend Katowic i Ligoty.

A teraz kolej na pieśni ludu górnośląskiego – Grzegorz Płonka  (16.10.2022 godz. 14.00)  i nasze górnoślōnske ôblyczyni – Grzegorz Stachak {Marynka}(12.10.2022 godz. 14.00).

W styczniu roku 2022 w Teatrze Korez będzie o kulturze antycznej Grecji i współczesnej Górnego Śląska – o ich związkach. Tam będzie można otoczyć mecenatem posadzone  drzewa, bo drzewa i pamięć należy pielęgnować.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza