Mikołōw: ze trzyma prōmilami za kōłkym

Bezma 3,5 prōmila alkoholu w ôrganiźmie – ze takim wynikym policyjōny mikołowskij patrolōwki zastawiyli w sobotã miyszkańca Mikołowa, kery kerowoł autym na ulicy Prusa. Do zdarzyniŏ doszło po godzinie 1:00 w nocy. Za jazdã na fleku grozi mu kŏra do 2 lŏt heresztu.

W ôstatniõ sobotã, po godzinie 1:00 w nocy, w rynce policyjōnōw mikołowskij patrolōwki wpŏd szofer opla astry, co – jak sie niyskorzij pokŏzało – moc przesadziōł ze alkoholum. Podszukowanie alkōmatym wykŏzało tōż bezma 3,5 prōmila alkoholu we krwi. Ô dalszym losie 20-latka z Mikołowa, kerymu zastawiōno było prawo jazdy, uzdŏ gyricht. Grozi mu do 2 lŏt heresztu.

Zdrzōdło: KPP Mikołōw

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza