Mikołajkowa oferta Ślōnskij Ferajny

Jeśli Twoje stowarzyszenie jest zainteresowane wizytą śląskiego, żółto-niebieskiego Mikołaja i jego pomocników to prosimy o kontakt do 25 listopada – ustalimy termin i wszystkie kwestie organizacyjne. Przyjazd śląskiego Mikołaja nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Twojego stowarzyszenia. Członkowie Ślōnskij Ferajny zrobią to za darmo. Natomiast Twoja organizacja musi przygotować upominki i miejsca wizyty.

Eli Twōj ferajn je interesantny byzuchym ôd ślōnskigo, żōłto-modrygo Nikolausa a ônygo pomagerōw halfrōw to proszymy ô kontakt do 25 nowymbra – ôbsztalujymy deklacyjo a wszijske ôrganizacyjne zachy. Przijozd ôd ślōnskigo Mikołoja niy fōnguje sie ze żodnymi kosztami do Twojigo ferajnu. Czōnki ôd Ślōnskij Ferajny zrobiōm to za fraj. Tela, co Twoja ôrganizacyjŏ musi narychtować gyszynki a plac na byzuch.

Dej pozōr tyż:  Krōtko a korzynnie #1 Annaberg - Oberschlesien vel niydupowate Ślōnzŏki

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza