Miejska Dżungla w Galerii Katowickiej

Infrastruktura Katowic jest coraz lepiej przystosowana do potrzeb ludzi z niepełnosprawnością. Niestety, z udogodnień dedykowanych takim osobom nagminnie korzystają nieuprzywilejowani. Odpowiedzią na niechlubne zjawisko jest patronowany przez Urząd Miasta Katowice projekt Miejska Dżungla, w ramach którego już po raz 12. młodzież oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji skontrolują w okresie przedświątecznym lokalne parkingi. Do inicjatywy dołączyła także Galeria Katowicka – tu akcje patrolowe odbędą się 7 i 14 grudnia.

Galeria Katowicka dysponuje liczbą 1200 miejsc postojowych, z czego część została specjalnie oznakowana i wydzielona dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja tych obszarów na co dzień umożliwia osobom z trudnościami w poruszaniu się komfortowy i łatwy dostęp do centrum handlowego. Jak zatem w monitorowanym i doskonale strzeżonym obiekcie wygląda sytuacja z zajmowaniem miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieupoważnione? Sprawdzą to harcerze i młodzież z katowickich szkół w asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji. W pierwszą i drugą sobotę grudnia w Galerii Katowickiej wolontariusze 12. edycji Miejskiej Dżungli będą wręczać ulotki „Łam bariery nie przepisy” oraz sprawdzać ważność kart parkingowych dla niepełnosprawnych, a także kontrolować, czy korzystają z nich osoby uprawnione.

Z ogromną przyjemnością włączamy się do akcji społecznych organizowanych na terenie stolicy woj. śląskiego. Przywilej partnerowania istotnym wydarzeniom w mieście wykorzystujemy do propagowania pozytywnych wartości. Jedną z priorytetowych kwestii dla nas jest stworzenie miejsca równych szans, pełnego zrozumienia i otwartości. Tym chętniej, już po raz kolejny, dołączamy do projektu Miejska Dżungla, którego celem jest dbanie o komfort i godne warunki funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami – mówi Joanna Bagińska  Dyrektor Galerii Katowickiej.

Dej pozōr tyż:  Katowice: pokaz filmu „Niemczyk – ostatni buntownik architektury”

Miejska Dżungla to inicjatywa Miasta Katowice, której starania skupiają się na zwalczaniu barier mentalnych i uprzedzeń w kontaktach z osobami o mniejszej sprawności oraz zwracaniu uwagi na przeszkody, uniemożliwiające im swobodne funkcjonowanie w społeczeństwie. Przedsięwzięcie zostało wyróżnione w konkursie Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego i uzyskało dla miasta tytuł „Samorządu Równych Szans 2011”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Akcja patrolowa w Galerii Katowickiej odbędzie się 7 i 14 grudnia w godz. 9:00 – 12:00 na wszystkich poziomach parkingu.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza