Meandry załęskiego sportu – czwarta książka Gintra Pierończyka

We wtorek, 9 kwietnia 2019, wydawnictwo Silesia Progress zaprosiło do Hospody w  Katowicach na spotkanie ze swym autorem. Tym razem Długosz gościł Gintra Pierończyka, autora z Załęża.  Pierończyk sprawnie obraca się w realiach bliskiego mu dawnego Załęża. Twórczość Gintra jest przykładem zbeletryzowanej literatury faktu, apoteozą kawałka ziemi, którą się kocha i zna. Dobrze, że zanikający świat tego kawałka Gornego Śląska ostanie się w książkach Pierończyka.

Podczas wtorkowego spotkania rozmowa toczyła się wokół sportu i sportowców z Załęża. Spotkanie zaszczycili obecnością:

Ernest Fojcik – lekkoatletyka;

Paweł Kantor – tenis

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zygmunt Nowak – tenis, lekkoatletyka;

Eugeniusz Ochojski – lekkoatletyka.

Kiedyś, nie tak dawno temu, chłopcy i dziewczyny z Załęża reprezentowali kilka załęskich klubów na arenie górnośląskiej, krajowej, europejskiej – także podczas igrzysk olimpijskich. Zdobywali tytuły, są legendami, sprawdzili się w życiu. O tym można poczytać w świetnej książce Gintra Pierończyka.

Meandry załęskiego sportu

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Dej pozōr tyż:  Utropy, lynki i drōga bez mynki (ajnfachowego fana przed kōncertym Iron Maiden)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza