Łukasz Grzybowski majstrym Gōrnego Ślōnska w Riichi

We dniach 14-15 Lipca we Katowicach ôdbyły sie Mistrzostwa Gōrnego Ślōnska w Riichi, to znaczy w Japōński Madżōng. Wygroł Łukasz Grzybowski z Katowic, drugi bōł Anton Triscornia z Toskanije, a trzeci Bartosz Żuk z Podlasiŏ. Puchar za nojlepij zagrany szpil dostoł Paweł Kruk z Rusi Czerwōnyj.

1. Grzybowski Łukasz Katowice Gōrny Ślōnsk (Polska) PLGS001 USMA 144 200
2. Triscornia Anton Carrara Toskanijŏ ( Italijŏ) ITTU001 USMA 91 500
3. Żuk Bartosz Biała Podlaska Podlasie (Polska) PLPO001 77 900
4. Igarashi Tatsuya Dąbrowa Górnicza Zŏgłymbie Dōbrowske (Polska) PLZD004 USMA 74 100
5. Kruk Paweł Rzeszów Ruś Czerwōnŏ (Polska) PLRC001 Rzeszowski KM 55 000
6. Sekigawa Dan Musashino Kanto (Japōnijŏ) JPKA001 USMA 53 700
7. Powęzka Roman Piekary Gōrny Ślōnsk (Polska) PLGS024 USMA 14 600
8. Bolesta Sebastian Kraków Małopolska (Polska) PLMA002 10 400
9. Powęzka Tomasz Piekary Gōrny Ślōnsk (Polska) PLGS006 USMA 8 500
10. Frydrychowicz Daria Rybnik Gōrny Ślōnsk (Polska) PLGS010 USMA -19 000
11. Żok Bartłomiej Rzeszów Ruś Czerwōnŏ (Polska) PLRC002 Rzeszowski KM -22 200
12. Igarashi Olga Dąbrowa Górnicza Zŏgłymbie Dōbrowske (Polska) PLZD005 USMA -34 900
13. Kałuża Jerzy Katowice Gōrny Ślōnsk (Polska) PLGS048 USMA -63 900
14. Adamczewska-Liberska Jolanta Kalisz Wielkopolska (Polska) PLWP015 Calisia MC -93 100
15. Filipowicz Maciej Katowice Gōrny Ślōnsk (Polska) PLGS004 USMA -94 700
16. Adamczewski Jędrzej Kalisz Wielkopolska (Polska) PLWP016 Calisia MC -202 100
Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Fotografije: Olga Igarashi

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza