Łubniany: Helena Buchner patronką Gminnej Biblioteki Publicznej

W siódmą rocznicę śmierci Heleny Buchner – pochodzącej z Jełowej artystki, poetki i malarki, Rada Gmina Łubniany jednogłośnie przyjęła uchwałę o nadaniu imienia Gminnej Bibliotece Publicznej.
Helena Buchner urodziła się 19 października 1950 roku, zmarła 25 kwietnia 2015 roku. Pochodziła z Jełowej, a w swoich wierszach, książkach i obrazach pokazywała piękne, ale też trudne losy mieszkańców Gminy Łubniany. Pierwszą książką była “Hanyska”, wówczas wydana pod pseudonimem „Leonia”.
Następnie, już pod imieniem i nazwiskiem, wydawała kolejne – „Dzieci Hanyski”, „Dziewczęta z Koziej Górki”, „Ciotkę Florę”, „Opowiastki znad Brynicy”.

Helena Buchner współpracowała z Łubniański Ośrodek Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną w Łubnianach – goszcząc na wieczorach autorskich, spotkaniach z poezją, a także będąc w jury konkursów organizowanych przez ŁOK. W 2010 roku otrzymała nagrodę Animatora Roku w kategorii Kultura i Oświata. Ostatnie spotkanie autorskie z Heleną Buchner odbyło się 30 września 2014 roku w Łubnianach.
Helena Buchner wciąż żywa jest w pamięci Mieszkańców Gminy Łubniany – odwiedzają jej miejsce spoczynku na cmentarzu w Jełowej, wypożyczają książki, ale przede wszystkim wspominają ją jako Osobę niezwykle otwartą, z darem słuchania ludzi, szukania tego co łączy, a nie dzieli. Poza Śląskiem wyjaśniała, jak bardzo intrygujący jest to region, z całą jego historią i dziedzictwem.

Nadanie Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubnianach imienia Helena Buchner – Leonia z jednej strony podnosi rangę naszej Biblioteki, z drugiej jest uhonorowaniem Mieszkanki Gminy Łubniany, która promowała naszą Małą Ojczyznę poza jej granicami, na kartach książek i na malarskich płótnach.
Dziś, w rocznicę śmierci śp. Heleny Buchner, Zespół Łubniańskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnianach złożył wieniec na Jej grobie.
Oficjalne uroczystości związane z nadaniem imienia odbędą się w okolicy urodzin pisarki, które przypadają 19 października.
Dziękujemy naszym Czytelnikom za nieustanną pamięć o Helenie Buchner, wypożyczanie Jej książek, a Radzie Gminy Łubniany za jednogłośne przyjęcie uchwały.

Dej pozōr tyż:  Ana Sugarbush Ana, czyli znacznie dłuższa historia piosenki

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Łubniany: Helena Buchner patronką Gminnej Biblioteki Publicznej

 • 27 kwiytnia 2022 ô 12:44
  Permalink

  “Mała Ojczyzna” to polska narracyjo, ftoro mo sugerowac we gegensatzu do “Duża Ojczyzna”, co RP je wazniejszo oder naszygo Heimatu! Pozor na manipulacyjo! Inicjativa zocno, bo jedna ze malowieluch ausnahmow, co sie dowo za patron(k)a cudzych ludzi niy swionzanych ze Slonskym!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza