Lubliniec: Groźnŏ kolizyjŏ na drōdze nr 11

Do groźnyj kolizyje doszło w sobotã na drōdze nr 11 w Kokotku. Skuli zderzyniŏ trzech wozideł, drōga była zaszperowanŏ bez godzinã. Policyjōny wyznaczyli ôbjazdy. Wachtyrze prawa apelujōm, żeby dać pozōr.

Do zdarzyniŏ doszło pŏrãnŏście minut przed 16.00 na drōdze nr 11 w Lublińcu. Na łuku drōgi kerujōncy renault 55-latek ukiołzdnōł, straciōł panowanie nad wozidłym, sjechoł na przeciwny pas ruchu i zderzōł sie ze volkswagenym i dostawczym iveco. Na szczyńście, chociŏż auta były moc poprzniōne, żŏdnymu nic sie niy stało. Problymy w ruchu trwały bez godzinã. Do czasu skludzyniŏ skutkōw zdarzyniŏ szandarzi wyznaczyli ôbjazdy.

Mōndurowi apelujōm, żeby dać pozōr i dopasować szwōng do warōnkōw. Aura niyma sprzimierzyńcym kerowcōw. Ôpady dyszcza, zalegające w wielu placach mokre liście i sroge zachmōrzynie powodujōm, iże we wielu placach na drōgach może być niybezpiecznie.

Zdrzōdło: KKP Lubliniec

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  W Stacji Biblioteka dyskutować będą o śląskich miastach

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza