Lubliniec: Groźnŏ kolizyjŏ na drōdze nr 11

Do groźnyj kolizyje doszło w sobotã na drōdze nr 11 w Kokotku. Skuli zderzyniŏ trzech wozideł, drōga była zaszperowanŏ bez godzinã. Policyjōny wyznaczyli ôbjazdy. Wachtyrze prawa apelujōm, żeby dać pozōr.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Do zdarzyniŏ doszło pŏrãnŏście minut przed 16.00 na drōdze nr 11 w Lublińcu. Na łuku drōgi kerujōncy renault 55-latek ukiołzdnōł, straciōł panowanie nad wozidłym, sjechoł na przeciwny pas ruchu i zderzōł sie ze volkswagenym i dostawczym iveco. Na szczyńście, chociŏż auta były moc poprzniōne, żŏdnymu nic sie niy stało. Problymy w ruchu trwały bez godzinã. Do czasu skludzyniŏ skutkōw zdarzyniŏ szandarzi wyznaczyli ôbjazdy.

Mōndurowi apelujōm, żeby dać pozōr i dopasować szwōng do warōnkōw. Aura niyma sprzimierzyńcym kerowcōw. Ôpady dyszcza, zalegające w wielu placach mokre liście i sroge zachmōrzynie powodujōm, iże we wielu placach na drōgach może być niybezpiecznie.

Zdrzōdło: KKP Lubliniec

Grzegorz Kulik

Grzegorz Kulik

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha i „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza