Aleksander Lubina: Adwentowe rzykanie #1

Rzykanie we 1. dycymbra 2018

Bożyczku Wy mōj
a niy zechcieliby Ôni gōdać mi za jedno?
a niy zechcielibyście mie tak trocha do sia ôśmielić?
pōklachaliby my chwilka
pōgrali we szacha eli szkata
ôbejrzeli jaki szpil

pedzielibyście mi
jako to mōm spokōpić tyn świat chōcia krzynka
hercym kapeczka pōchytać filipa

pōkludzilibyście mie miyndzy strōmami cestōm ku dandze

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

mōżno zezwōlilibyście poôsprawiać z Mamulkōm ô jei kwiōtkach:
żabiłōczkach, siyrōtkach, kōkōcich galōtach, kapucynkach,
nelkach, tulpach, gladiōlach, piwōwońkach, jadwiżkach,
ô pysznych jankach
kere miała tak rada

dalibyście pedzieć Tacikōwi
pōczamu żech te strzewiki we Piyrszō Komunijŏ tak paskudnie zmarasił
mōżno by mi terōzki przez szmarōw wybōczył
bo sie strachōm lyjtōw drugi rōz
tam u Wōs we gōścinie
tam u Wōs we niebie

a niy dałōby sie tak do nich
do mamulki i do tatulka
na Wszyjskich Świyntych ôbsztalować
jakiego anielskiego chōru
cōby Michōł ze Gabriylem
im świycili
wachōwali na kirhōfie
dŏwali pozōr na lampki
i im po cichutku nucili

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach w szkołach podstawowych i przedszkolach, literat tworzący po polsku, po śląsku, po niemiecku, publicysta, współtwórca KTG Karasol.

Fotografie: Aleksander Lubina i Joanna Jakóbik

Dej pozōr tyż:  Gliwicka  stajnia

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Aleksander Lubina: Adwentowe rzykanie #1

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza