Limeryki (niy yno) ze Ameryki – 1

Naszykowoł żech pora limerykōw po ślōnsku (abo coś, co wyglndo na limeryki), coby se kożdy mōg poczytać, a kery bydzie chcioł, to może tyż na ni zawelować a ich ôcynić (1-5 pkt) a potym prziciś na spodku na knefer (Prześlij) a mi to posłać (anōnimowo). Niy trza czytać wszystkigo, niy trza tyż wszyskigo ôcyniac, idzie dać pōnkty jednymu limerykowi, idzie dać pora limerykōm, abo wszyskim, jako sie kerymu podobo. Ta anketa je tak trocha dlo szpasu. Możno za jaki czas (dwa tydnie, miesiōnc) bydōm inksze ankety ze limerykami, a potym finał ze najlepszymi? Ôbejrzymy. Na razie czytejcie, a ôcyniejcie.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfsb1-4XEEYFtkLu7TyIOxsrPCTAFgEKbckG1Q4zYG-Tf3og/viewform?fbclid=IwAR3jrUHnjs6CVFvwT8UMcXJrRKmlJh8jIh0H-nWII4-bYXloowD_WXlX0rI

Dej pozōr tyż:  Geudka – dwugłoska „eu” w dialekcie głogóweckim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza