Latowe kino na placu w Radlinie

Radlin zaprŏszŏ wszyjskich miyłośnikōw kina na seansy kina na placu w sierpniu na pl. Radlińskich Ôlimpijczykōw.

W trzi niydziele sierpnia na tym cyntralnym placu Radlina bydzie szło ôglōndać ôskarowego „Wilka z Wall Street” , synsacyjnõ kōmedyjõ z Ryanym Goslingym i Russelym Crowe’ym „Nice Guys” jak tyż francusko-belgijskõ kōmedyjõ “Czym chałpa bogatŏ” z Christianym Clavierym (znanym m.in. z “Asteriksa i Obeliksa”).

Daty projekcyji filmōw:

  • Wilk z Wall Street – 12 sierpnia 2018 (niydziela) godz. 20.00
  • Nice Guys – 19 sierpnia 2018 (niydziela) godz. 20.00
  • Czym chałpa bogatŏ – 26 sierpnia (niydziela), godz. 20.00

Wilk z Wall Street to amerykański dramat biograficzny w reżyseryji Martina Scorsese. W głownych rolach m.in. Leonardo DiCaprio, Margot Robbie i Matthew McConaughey. Scynariusz filmu je ôparty było na spōmniyniach biznesmena Jordana Belforta wydanych pod tym samym tytułym. Film zdobōł m.in. 5 nōminacyji do Oscara, jak tyż statuetkã Złotego Globu dlŏ Leonarda DiCaprio.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Nice Guys. Rōwni goście to amerykański kōmedyjodramat kryminalny w reżyseryji Shane’a Blacka. W rolach głownych wystōmpiyli: m.in. Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice i Kim Basinger. Film bōł nōminowany m.in. do nadgrody Saturn.

Dlŏ miyłośnikōw kina europejskigo narychtowano było czŏrnõ kōmedyjõ produkcyje francuskij pod tytułym Czym chałpa bogatŏ (À bras ouverts) z 2017 roku. Film ôpowiadŏ historyjõ francuskigo pisŏrza-celebryty, co w czasie telewizyjnego programu niypozornie zaprŏszŏ pod swōj dach rōmskõ familijõ. Jak do jego idyalnego dōmu wkludzajōm sie nowi lokatorowie, cołki świat stŏwŏ na gowie.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Benefis Alojzego Lyski

Na seanse zaprŏszŏ Miasto Radlin jak tyż Fundacyjŏ Rozwoju Kinymatografije.

Foto: Valentine Svensson / Flickr

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza