Latowe kino na placu w Radlinie

Radlin zaprŏszŏ wszyjskich miyłośnikōw kina na seansy kina na placu w sierpniu na pl. Radlińskich Ôlimpijczykōw.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W trzi niydziele sierpnia na tym cyntralnym placu Radlina bydzie szło ôglōndać ôskarowego „Wilka z Wall Street” , synsacyjnõ kōmedyjõ z Ryanym Goslingym i Russelym Crowe’ym „Nice Guys” jak tyż francusko-belgijskõ kōmedyjõ “Czym chałpa bogatŏ” z Christianym Clavierym (znanym m.in. z “Asteriksa i Obeliksa”).

Daty projekcyji filmōw:

  • Wilk z Wall Street – 12 sierpnia 2018 (niydziela) godz. 20.00
  • Nice Guys – 19 sierpnia 2018 (niydziela) godz. 20.00
  • Czym chałpa bogatŏ – 26 sierpnia (niydziela), godz. 20.00

Wilk z Wall Street to amerykański dramat biograficzny w reżyseryji Martina Scorsese. W głownych rolach m.in. Leonardo DiCaprio, Margot Robbie i Matthew McConaughey. Scynariusz filmu je ôparty było na spōmniyniach biznesmena Jordana Belforta wydanych pod tym samym tytułym. Film zdobōł m.in. 5 nōminacyji do Oscara, jak tyż statuetkã Złotego Globu dlŏ Leonarda DiCaprio.

Nice Guys. Rōwni goście to amerykański kōmedyjodramat kryminalny w reżyseryji Shane’a Blacka. W rolach głownych wystōmpiyli: m.in. Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice i Kim Basinger. Film bōł nōminowany m.in. do nadgrody Saturn.

Dlŏ miyłośnikōw kina europejskigo narychtowano było czŏrnõ kōmedyjõ produkcyje francuskij pod tytułym Czym chałpa bogatŏ (À bras ouverts) z 2017 roku. Film ôpowiadŏ historyjõ francuskigo pisŏrza-celebryty, co w czasie telewizyjnego programu niypozornie zaprŏszŏ pod swōj dach rōmskõ familijõ. Jak do jego idyalnego dōmu wkludzajōm sie nowi lokatorowie, cołki świat stŏwŏ na gowie.

Na seanse zaprŏszŏ Miasto Radlin jak tyż Fundacyjŏ Rozwoju Kinymatografije.

Foto: Valentine Svensson / Flickr

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza