Lato pod Lipami w Giszowcu

Filijŏ nr 2 Miejskigo Dōmu Kultury Szopiynice-Giszowiec zaprŏszŏ do Parku Giszowieckigo w Katowicach na Lato pod Lipami w Giszowcu.

22 lipnia 2018

16.00 „Czerwōnŏ Kapuca” – Tyjater Bajlandia (Warszawa)
16.00 Strefa Bajtla – animacyje i warsztaty z Tyjatrym Trip
16.00 Strefa relaksu
17.15 kapela Nivel – kōncert

5 sierpnia 2018

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

16.00 „Kabarecik Klauna Tirulka” – Tyjater Duo Fix
16.00 Strefa Bajtla – animacyje i warsztaty z Tyjatrym Trip
16.00 Strefa relaksu
17.45 „Przeboje polskij i światowyj muzyki rozrywkowej”
Irmina Barczewska-Garus i kapela Fungus Combo

12 sierpnia 2018

16.00 „Krasiatŏ Rajza z Roco i Colino” – przedstawiynie interaktywne
16.00 Strefa Bajtla – animacyje i warsztaty z Tyjatrym Trip
16.00 Strefa relaksu
17.00 ProWokalni – kōncert

Dej pozōr tyż:  Wyniki spisu w Rep. Czeskiej: przybywa Ślązaków

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza