Kupiōł pōmiyszkanie ze plantacyjōm marihuany

Kryminalni z zŏbrskij kōmyndy zlikwidowali dōmowõ uprawã kōnopi indyjskich. Mōndurowi, ôkrōm 41 krzŏkōw zakŏzanyj rośliny, zabezpieczyli tyż gotowy susz marihuany, co z niego szło wytworzić bez 2 tys. dziołkōw dilerskich tego narkotyku. Do ôdkryciŏ plantacyje doszło w czasie policyjnyj asysty, co jã wezwoł nowy posiedziciel pōmiyszkaniŏ.

Do ôdkryciŏ plantacyje konopi indyjskich doszło w pōmiyszkaniu w zŏbrskij dzielnice Helynka. Na telefōn zŏbrskij policyje zazwōniōł chop, co kupiōł pōmiyszkanie w czasie licytacyje kōmorniczyj. Po przejściu wszyjskich formalności nowy posiedziciel dostoł klucze do pōmiyszkaniŏ. Niystety, jak przijechoł do kupiōnego lokalu, klucze niy pasowały. Poprosiōł tōż szandarōw ô ôbecność przi rozwiertowaniu zōmkōw. Jak dźwiyrze ôd pōmiyszkaniŏ ôstały ôtwarte, pokŏzało sie, iże w lokalu stoji je celt z uprawōm kōnopi indyjskich. Plantacyjŏ posiadała nŏczynie światłowe i grzewcze. Na miyjsce wezwanŏ ôstała grupa dochodzyniowo-śledczŏ, kerŏ z technikym kryminalistyki zbadała pōmiyszkanie. Wachtyrze prawa zabezpieczyli 41 kerzōw kōnopi, z kerych wyprodukować idzie hned tysiōnc dilerskich dziołkōw narkotyku, a tyż gotowy susz roślinny, co przizwŏlŏ na przirychtowanie bez 2 tys. dŏwkōw marihuany. Plantacyjŏ ôstała zlikwidowanŏ, a sebrane narkotyki zabezpieczōne. Czynności we sprawie trwajōm.

Fotografijŏ na wiyrchu: KMP Zŏbrze

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza