Kto pomōże ślōnskij gŏdce? Pytania do kandydatów na Prezydenta RP

Dziesięć dni temu śląski Senator Marek Plura zadał cztery pytania sześciu głównym kandydatom do fotela Prezydenta RP. Skierował je na
takie adresy mailowe, jakie zostały przekazane publicznie przez komitety wyborcze do kontaktu z obywatelami. Pytania dotyczyły kwestii śląskiego języka regionalnego. Nadeszły odpowiedzi w imieniu: Rafała Trzaskowskiego (RT), Władysława Kosiniaka-Kamysza (WKK) i Roberta Biedronia(RB) – wszystkie pozytywne. Do grona tych kierzy przajōm ślōnskij gŏdce można też zaliczyć Szymona Hołownię, bo choć niestety nie odpisał, to na spotkaniach i w mediach kilka razy podkreślił, że podpisałby nowelizację nadającą śląskiej mowie status języka
regionalnego, jak również to, że bliska jest mu Polska wielokulturowa.
Nie otrzymał odpowiedzi od kandydatów: Andrzeja Dudy i Krzysztofa Bosaka. Senator podkreśla: “Dla mnie brak odpowiedzi w sprawie ważnej dla ponad 800 tysięcy obywateli RP jest równoznaczny z odpowiedzią negatywną, a co najmniej z ignorancją wobec kwestii tożsamości obywateli RP. Ślązacy nie mają więc podstaw aby liczyć na zrozumienie i wsparcie polskiej prawicy.”

RB odpowiedział najkrócej, jednym zdaniem na wszystkie pytania: “4 razy TAK, już teraz staram się, by wprowadzić te postulaty w życie.”

Dla odmiany pozostali dwaj kandydaci odpisali obszernie i ciekawie. Oto pytania i odpowiedzi:

1. Czy zgadza się Pan z opinią, iż etnolekt śląski, jako unikatowe dobro kultury ginące na terenie państwa polskiego powinien zostać objęty
ochroną i wsparciem poprzez nadanie mu statusu języka regionalnego?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Wege zur Deutschsprachigkeit

RT: Mój stosunek do języka i tradycji Ślązaków jest jednoznacznie pozytywny. Trudno, żeby był inny: Małgorzata, moja żona, jest Ślązaczką.
Ślōnsko gŏdka powinna otrzymać wsparcie poprzez nadanie jej statusu języka regionalnego.

WKK: Oczywiście zgadzam się z powyższą tezą. Potwierdziłem to ostatnio publicznie, podczas konferencji prasowej w Gliwicach w dn. 16.06 br.

2. Czy zgadza się Pan z opinią, że nadanie statusu języka regionalnego etnolektowi śląskiemu, o co apelują setki tysięcy Ślązaków, będzie
realizacją praw człowieka i obywatela przynależnych tej społeczności, liczącej na terenie Rzeczypospolitej ponad 800 tys. osób?

RT: To, co czyni historię Polski tak piękną i godną podziwu, to właśnie współistnienie w granicach Rzeczypospolitej wielu kultur, wielu
tradycji. Ślązacy przez wieku udowodnili, że nas wszystkich mogą uczyć polskiego patriotyzmu. I dlatego my dziś powinniśmy pomóc im chronić ich tradycję, ich kulturę. W ten sposób chronimy bogactwo kulturowe naszego kraju. Jestem przekonany, że państwo polskie powinno przeznaczać więcej środków na utrzymanie i rozwój śląskiej kultury.

WKK: Wyznaję zasadę iż każdy obywatel ma przynależną sobie godność i prawa człowieka, które powinny być realizowane w państwie prawa. Takim prawem jest z pewnością uprawnienie do nadania statusu języka regionalnego językowi śląskiemu – tzw. “śląskiej godce” i będę aktywnie zabiegał jako Prezydent RP o nadanie mu takiego statusu.

3. Czy podpisze Pan ustawę wprowadzającą śląski język regionalny do polskiego porządku prawnego, jeżeli polski parlament uchwali takową?

Dej pozōr tyż:  75 lat temu zmarł Gerhart Hauptmann

RT: Zdecydowanie tak!

WKK: Jak już wspomniałem 16.06. w Gliwicach jasno zadeklarowałem, iż jeśli trafi na moje biurko ustawa o języku śląskim, to niezwłocznie ją podpiszę.

4. Czy będzie Pan zachęcał swoje środowisko polityczne do wsparcia takiej ustawy? Przypomnę, że obecnie, od kilku miesięcy czeka na
rozpatrzenie w Sejmie odpowiedni projekt zmian w Ustawie o mniejszościach narodowych, etnicznych i języku regionalnym.

RT: Tak, będę do tego namawiał nie tylko koleżanki i kolegów z Koalicji Obywatelskiej, ale polityków wszystkich opcji.

WKK: Będę aktywnie działał na rzecz powstania takiej ustawy, która będzie  dawać prawo do nauki i ukierunkowanej informacji o historii tej
ziemi, tradycji i jej kulturze, a przede wszystkim będzie nadawać językowi śląskiemu status języka regionalnego, ze wszystkimi
konsekwencjami.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza