Kole a wele – mit “Mylika” niytrefiōny? – 10.12.2018 [Ślōnski fusbal, film]

Kibice reprezyntacji Polski majōm go za krōla majtaki i boroka, kery kopie sie po czole. Snajper z Tychōw klupie za to bez ôstatni weekend swoji bramy nōmer 6 a 7 w lidze. Już w cołkij Serie A żodyn tak wartko niy trefio do neca. Sytuacjo Milika w Napoli sztyjc ale niy nojlepszo… 

 Downy grocz Gornika Zobrze ôd nowa przekōnuje do sia nowego zaś trynera Napoli. Milik sztyjc je jednak rezerwowym wyborym Carlo Ancelottigo. Swoji szanse poradzi ale wykorzystać. Tydziyń tymu w pyndziałek z Atalantōm Bergamo wloz na szpilplac w 82 min. a chwila niyskorzij zaliczōł piykno brama na 2:1. W sobota wyloz w kōńcu w podstawie  i to gynau tymi dwōma ôstatnimi bramami z Frosinone (4:0) szafnōł se rekordowo statystyka. Milik trefio w Serie A co 104 min., lepszym wynikiym ni moge sie tamek poasić żodyn inkszy snajper. Z jego 26 szlagōw w tym sezōnie 19 leciało miyndzy słupki (73% – nojlepszy w lidze), a brama zaliczōł co 3,7 szlagu (drugi wynik w lidze).

Mit Mylika ôbalōny? Niy kożdego telki statystki przekōnajōm, tym bardzij jak Arka zno yno z kadry i internecowych memōw. No, ale, coby niy było tak bōmbōnowo-maszketowo… Trza se dać pedzieć, wice z luftu sie niy bierōm. Toć, Milik w kadrze pora razy kopnōł w dornik. Ja, nogi podkłodały mu krety. Ok, szczyloł Pōnbōczkowi w ôkno. Yno jak sam niy kibicować synkowi, kery po dwōch szpetnych kōntuzjach i dwōch dłōgich a i tak fest skrōcōnych rewiyrach nazod chyto sie granio.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Joseph von Eichendorff jako patron ulic i placów

Grzegorz Buchalik – etnolog, historyk, felietōnista, fusbalista. Kludzi bloga Ślōnski Fusbal:
https://www.facebook.com/SlonskiFusbal/

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza