Kamratki a kamraty: Jan Lubos

Jana Lubosa słuchałem z wielką uwagą, kiedy w 2017 mówił o zachowanych w dokumentach średniowiecznym języku śląskim podczas kursu O Śląsku po śląsku, organizowanym przez Klub Twórców Górnośląskich KARASOL oraz Szkole Języków Obcych BRITAM. Kto wątpi w fachowość Lubosa, ten niech go posłucha lub poczyta, np. w Nowinach Rybnickich. Łatwo przekonać się, że Jan Lubos to znakomity poszukiwacz nieznanych/mało znanych faktów z historii Śląska.

Jan Lubos ukończył fizykę teoretyczną w Uniwersytecie Śląskim. Zakochał się w Śląsku i Dalekim Wschodzie, jest także wielokrotnym reprezentantem Polski na Mistrzostwach Świata w grze Go.

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

  1. Co Cię ukształtowało?
  2. Co jest istotne w Twoim życiu?
  3. Jaki Górny Śląsk mógłbyś zaakceptować bez większych zastrzeżeń?

Na powyższe pytania Jan Lubos odpowiedział tak:

1) Co Cię ukształtowało?

Ukształtowało… myślę, że w kwestii spojrzenia na Śląsk: moi dziadkowie. Józef, ze strony Taty, godzinami potrafił opowiadać, ciekawie, o historii Piekar Śląskich, o poszczególnych wręcz domach, o ludziach, którzy tam mieszkali.

Sylwester, ze strony Mamy, inaczej, bardziej może sucho, konkretniej, ale tez ciekawie. Kilka wydarzeń, właśnie z nim związanych unaoczniło mi już jako nastolatkowi, ze coś jest nie tak z historią Śląska, której nas uczą.

2) Co jest istotne w Twoim życiu?

Śląsk i Daleki Wschód. Japonia, Chiny, Wietnam, Tajlandia. Dalekowschodnia, klasyczna gra planszowa Go, która obok historii towarzyszyła mi praktycznie od wczesnej młodości.

3) Jaki Górny Śląsk mógłbyś zaakceptować bez większych zastrzeżeń?

Górny Śląsk jako oddzielna jednostka administracyjna ze sporą autonomią.

  1. Widzisz jakieś związki Górnego Śląska z Dalekim Wschodem?

Nie, nie widzę jakiegoś specjalnego podtekstu, Górny Śląsk  i Daleki Wschód po prostu są ważne dla mnie.

Dej pozōr tyż:  Jak to młode karlusy chciały prziwołać złe duchy

Górny Śląsk  – bo jest “mój”, Daleki Wschód – bo jest taki, jaki jest. Inny, ale dla mnie piękny w szczególny sposób.

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach w szkołach podstawowych i przedszkolach, literat tworzący po polsku, po śląsku, po niemiecku, publicysta, współtwórca KTG Karasol.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza