Klawiyrzistka Hélène Tysman w Gogōwku

Muzeum Regiōnalne we Gogōwku zaprŏszŏ na recital jednyj z nojciekawszych terŏźnych ôsobowości muzycznych. W programie kōncertu francuskŏ klawiyrzistka zaprezyntuje Partitie Bacha, Preludia Debussy`ego jak tyż Ballady Chopina.

ART`issime Magazine napisoł ô Hélène Tysman tak: “Klawiyrzistka wszyjskich kōntrastōw” – The *New York Times , “Tykanie ciepła i czułości choby z marzyniŏ. Poetyckŏ” – Daily Telegraph. “Klawiyrski Kosmos!” – Suddeutsche Zeitung. To wszyjsko, ô czym napisała światowŏ presa po wystympach Helene Tysman, bydzie szło usłyszeć w Gogōwku w niydzielã, 9 grudnia 2018 ô godz. 18:00 w Zalu Rady Miastowyj gogōweckigo ratusza.

Program recitalu:
JOHANN SEBASTIAN BACH – Partita No.1 in B flat major
– Prelude
– Allemande
– Corrente
– Sarabande
– Menuet I & II
– Gigue
CLAUDE DEBUSSY – 5 Préludes from Book I & II
– La Cathédrale engloutie
– Des Pas sur la neige
– Ondine
– Feux d’artifice
– Ce qu’a vu le vent d’ouest
FRYDERYK CHOPIN – 4 Ballades
– Op. 23 No.1
– Op 38 No.2
– Op. 47 No.3
– Op. 52 No.4

Zdrzōdło: Muzeum Regiōnalne we Gogōwku

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza