Katowice: Uczniowie przez tydzień porządkowali okolicę swojej szkoły

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Arka Noego w Katowicach już po raz drugi zorganizowała ekologiczne wydarzenie „Czas na las”. Akcja odbyła się w ramach Tygodnia Ziemi.  Efektem porządkowania okolicy jest zebranie kontenera śmieci. Proekologiczne postawy kreowane są w Arce Noego na co dzień.

22 kwietnia już po raz 53. odbył się Międzynarodowy Dzień Ziemi, który poprzedził Tydzień Ziemi. Wśród akcji towarzyszących obchodom są także „Godzina dla Ziemi” (w ostatnią sobotę marca, symbolicznie wyłączane są światła w domach i biurach) oraz coroczne sprzątanie świata. W to ostatnie po raz kolejny zaangażowali się uczniowie Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Arka Noego.

– Już po raz drugi przy naszej szkole stanął kontener na śmieci, do którego przez cały tydzień można było wrzucać śmieci zalegające w naszej najbliższej okolicy. W akcję zaangażowali się sami uczniowie, którzy zaopatrzeni w worki oraz ochronne rękawice (razem z kontenerem na śmieci zostały one dostarczone przez MPGK w Katowicach) wraz z nauczycielami wyruszyli do okolicznych panewnickich lasów. Sprzątanie odbywało się w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Dzieciaki nieraz były brudne po pachy, ale dzielnie to znosiły, bo poczucie sprawczości mocno motywowało je do pracy. Efektem akcji jest nie tylko czystsza okolica, ale także ważny aspekt edukacyjny, który jest elementem wszystkich dodatkowych aktywności, jakie podejmujemy w naszej szkole. Uczniowie, widząc ile pracy i energii trzeba włożyć, aby posprzątać pozostawione śmieci, dwa razy się zastanowią, czy wyrzucić papierek na ziemię czy do kosza. Jednocześnie  spontaniczność i bezpośredniość dzieci z zespołem Downa sprawia, że niejednokrotnie zwracają one uwagę innym na niewłaściwe zachowanie – opowiada Magdalena Skorupa-Grajner, prezeska fundacji Arka Noego, która prowadzi szkołę.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Muzyczne piątki w Zabytkowej Kopalni Ignacy

Efektem porządkowania okolicy jest zebranie kontenera śmieci. Proekologiczne postawy kreowane są w Arce Noego na co dzień.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– Kropla drąży skałę, dlatego temat ekologii obecny jest w naszej szkole przez cały rok. To nie tylko temat lekcji. W zeszłym roku w każdej klasie stanęły kosze do segregacji śmieci, jednocześnie   trwają zbiórki starych telefonów, elektrośmieci, czy butelek PET. Zebrane w ten sposób rzeczy zostaną wymienione m.in. na pomoce dydaktyczne. Wszystkie te akcje wyszukuje i je koordynuje Krzysztof Przybyłowski, nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole, wulkan pomysłów, który jest bardzo konsekwentny w proekologicznych działaniach – chwali Magdalena Skorupa-Grajner.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza