Katowice: Policyjo szuko złodziejki

Policyjōny z Katowic rozwiōnzujōm sprawa porwanio pijyndzy, do kerego doszło 19 siyrpnia 2019 roku w jednym z pōmiyszkań na katowskim Giszowcu. Złodziejka zaregistrowały kamery mōnitoringu. Policyjo prosi ô kōntakt wszyjske ôsoby, co majōm informacyje, co by mogły pōmōc we ôbsztalowaniu tożsamości kobiyty na fotografijach. Anōnimowość je gwarantowano.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wszyjsko zdarziło sie latoś 19 siyrpnia. Do lokatorki jednego z pōmiyszkań na katowskim Giszowcu prziszła kobiyta, co podowała sie za pracownica fundacyje. Kobiyta weszła do pōmiyszkanio i przi niyuwodze lokatorki porwała 3500 zł, a potym uciykła ze pōmiyszkanio i ôdjechała autym w niyznōmym rychtōnku. Ôbroz złodziejki zaregistrowały kamery mōnitoringu.

Wszyjske ôsoby, co poznajōm kobiyta na fotografijach, sōm proszōne ô kōntakt z Wydziałym Kryminalnym Kōmisariatu Policyje V w Katowicach przi ul. Lwowskij 7, nr tel. 32 200 37 22; 32 200 37 00; adresa e-mail: kp5@katowice.ka.policyjo.gov.pl. abo ô kōntakt z Dyżurnym Kōmyndy Miastowyj Policyje w Katowicach tel. 32 200 25 55. Policyjo gwarantuje anōnimowość.

Zdrzōdło i foto: KMP Katowice

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza