Katowice: Policyjo szuko złodziejki

Policyjōny z Katowic rozwiōnzujōm sprawa porwanio pijyndzy, do kerego doszło 19 siyrpnia 2019 roku w jednym z pōmiyszkań na katowskim Giszowcu. Złodziejka zaregistrowały kamery mōnitoringu. Policyjo prosi ô kōntakt wszyjske ôsoby, co majōm informacyje, co by mogły pōmōc we ôbsztalowaniu tożsamości kobiyty na fotografijach. Anōnimowość je gwarantowano.

Wszyjsko zdarziło sie latoś 19 siyrpnia. Do lokatorki jednego z pōmiyszkań na katowskim Giszowcu prziszła kobiyta, co podowała sie za pracownica fundacyje. Kobiyta weszła do pōmiyszkanio i przi niyuwodze lokatorki porwała 3500 zł, a potym uciykła ze pōmiyszkanio i ôdjechała autym w niyznōmym rychtōnku. Ôbroz złodziejki zaregistrowały kamery mōnitoringu.

Wszyjske ôsoby, co poznajōm kobiyta na fotografijach, sōm proszōne ô kōntakt z Wydziałym Kryminalnym Kōmisariatu Policyje V w Katowicach przi ul. Lwowskij 7, nr tel. 32 200 37 22; 32 200 37 00; adresa e-mail: kp5@katowice.ka.policyjo.gov.pl. abo ô kōntakt z Dyżurnym Kōmyndy Miastowyj Policyje w Katowicach tel. 32 200 25 55. Policyjo gwarantuje anōnimowość.

Zdrzōdło i foto: KMP Katowice

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza