Katowice: Mniejszości. Odzyskiwanie.

Mniejszości. Odzyskiwanie. Dyskusja na temat podmiotowości kultur rdzennych

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji na temat odzyskiwania podmiotowości przez przedstawicieli kulturowych mniejszości, który odbędzie się 15 kwietnia o godz. 17.00 na Scenie w Malarni.

Punktem wyjścia do rozmowy o strategiach i sposobach odzyskiwania podmiotowości przez przedstawicieli rdzennych społeczności będzie film dokumentalny „Ashes and Embers” Alix Van Der Donckt-Ferrand i Floyda Favela. Choć film opowiada o szkole rezydencjalnej w Delmas w Kanadzie, może być istotnym głosem i drogowskazem dla Górnoślązaków wciąż starających się o uznanie swojej podmiotowości, odrębności kulturowej i języka.

Film ten jest jedną z wielu opowieści, które od 2015 roku zmieniają postrzeganie przeszłości kraju przez jego współczesnych mieszkańców Kanady. Traumatyczną częścią tej przeszłości jest kolonizacja przez białych osadników polegająca nie tylko na odbieraniu ziem rdzennym mieszkańcom, lecz również na działaniach pozbawiających ich własnej kultury. Świadomość i uznanie traum przez mieszkańców stopniowo zmienia politykę państwa kanadyjskiego – od kilku lat wprowadza się w Kanadzie rozwiązania prawne i systemowe, których celem jest dowartościowanie kultur mniejszych.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Do rozmowy na temat odzyskiwania podmiotowości przez przedstawicieli kulturowych mniejszości zaprosiliśmy więc zarówno gości z Kanady, jak i osoby zajmujące się badaniem kultur rdzennych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Mamy nadzieję, że ta rozmowa zapoczątkuje dyskusję na temat wspólnego życia przedstawicieli różnych kultur opartego na wzajemnym szacunku i otwartości na innych.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 26.05.2023

W spotkaniu, które poprowadzą Aneta Głowacka i Eugenia Sojka, udział wezmą:

Floyd Favel –  eseista, teoretyk teatru, dramatopisarz, scenarzysta i reżyser, lider kulturowy mieszkający w Poundmaker Cree Nation, rdzennej społeczności Kri w prowincji Saskatchewan w Kanadzie

Marie-Hélène Côté – przedstawicielka Ambasady Kanadyjskiej w Polsce

Robert Talarczyk – reżyser, aktor, dyrektor Teatru Śląskiego w  Katowicach

Dominika Kierpiec-Kotny – wokalistka, wiolonczelistka, autorka tekstów, od 2016 roku prowadzi autorską działalność edukacyjno-muzyczną jako Ślōnsko Bajarka.

Rafał Kierpiec – multiinstrumentalista, współzałożyciel zespołu Sąstąd z Żor

Robert Garstka – etnomuzykolog, etnolog, kultoroznawca, który zajmuje się dziedzictwem kulturowym Zagłębia Dąbrowskiego

Rafał Madeja – badacz kultur rdzennych w Kanadzie, interesuje się rdzennymi metodologiami rozumienia i opisu świata, rdzenną wiedzą ekologiczną, storytellingiem, procesami dekolonizacyjnymi i indygenizacyjnymi.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Katowice: Mniejszości. Odzyskiwanie.

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza