Katowice – miasto bez kobiet? List otwarty do prezydenta Marcina Krupy

Katowice – miasto bez kobiet? List otwarty do prezydenta Marcina Krupa

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Szanowny Panie Prezydencie,
Dziś Dzień Kobiet – zapachnie goździkami, złożone zostaną życzenia i zapewne podkreślać będzie się rolę kobiet. Czy wie Pan, że kobiet w Katowicach jednak faktycznie nie ma?

Od 2004 roku w Galerii Artystycznej Miasta Katowice na Placu Grunwaldzkim odsłaniane są kolejne popiersia zasłużonych dla miasta i regionu ludzi kultury i sztuki.  Od samego początku inicjatywa zakładała aktywny udział obywateli, którzy w plebiscycie mogą wybrać artystę, którego działalność na rzecz Śląska chcą upamiętnić.  Dotychczas w Galerii znaleźli się tak wybitni twórcy jak Wilhelm Szewczyk, Jerzy Duda-Gracz czy Wojciech Kilar. I jedna artystka – Aleksandra Śląska.

W tym roku bliżej nieokreślone lokalne środowisko twórcze wysunęło piętnaście kandydatur. Wśród reprezentantów śląskiej kultury znalazło się miejsce tylko dla jednej (!) kobiety – Haliny Holas-Idziakowej, fotografki. Chociaż bardziej trafne byłoby stwierdzenie, że dostało jej się pół miejsca, bo pozycję na liście dzieli ze swoim mężem, również fotografem.
Nasuwa się pytanie – czy na Śląsku brak twórczyń, których dorobek warto upamiętnić?

Z historii regionu wynika jasno: naszą kulturę tworzyły i tworzą także kobiety. Jako przykład można wskazać takie sylwetki jak:
• Krystyna Bochenek – dziennikarka, promotorka kultury języka polskiego, odznaczona Złotym Medalem “Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”,
• Krystyna Broll-Jarecka –polska poetka, autorka audycji radiowych, długoletnia redaktorka działu literackiego rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach,
• Maria Mrożek-Obremba – malarka, członiki grupy St-53, sprzeciwiającej się socrealizmowi w sztuce
I wiele, wiele innych…
Pozostaje zadać inne pytanie – dlaczego władze miasta śląskich artystek nie chcą dostrzec?

Zarówno w Polsce, jak i za granicą coraz większą popularnością cieszą się projekty mające na celu zbadanie, udokumentowanie i uświadomienie społeczeństwu roli, jaką kobiety odegrały w historii. Co więcej, w takie projekty niejednokrotnie zaangażowane są władze samorządowe. Przykładem może być praca dotycząca wybitnych, acz zapomnianych łodzianek zrealizowana została dzięki stypendium z budżetu miasta lub kampania „Ulice dla kobiet”, dzięki której w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu zwiększyła się liczba patronek ulic i placów w przestrzeni publicznej.
Mówiąc krótko – da się.  Na naszym lokalnym podwórku też się da. Pozostaje kwestia chęci.

Oczekujemy, że ich w tej sprawie nie zabraknie. Chcemy uhonorowania kobiet zasłużonych dla kraju i regionu oraz dania im szansy na zaistnienie w przestrzeni miejskiej. Ankieta na artystę roku, w której nie ma ani jednej samodzielnej kandydatury kobiecej, szansę tę niemal całkowicie przekreśla. Dlatego domagamy się od Pana działań na rzecz równouprawnienia kobiet w przestrzeni miejskiej, w tym zagwarantowania niedyskryminacyjnych wyborów do Galerii Artystów.
Sto lat temu Polki wywalczyły sobie prawo do reprezentacji i po raz pierwszy zasiadły w ławach poselskich. Czas najwyższy, by w XXI wieku w Katowicach zajęły należne im miejsce. Niejedno.

Alicja Przybyło        studentka prawa, katowiczanka, feministka

Marcin Musiał        bloger, literaturoznawca, Ślązak, feminista

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza