Katowice: 60. gyburstag GieKSy. Ślōnski cajtōng

Katowicko GieKSa mo sześćdziesiōnt lot Gyburstag po ślōnsku Kery ślōnski klub mo nojwiyncyj majstrōw, to idzie letko porachować. Nale kery ślōnski klub je nojbarzij ślōnski? Skuli swojigo sześćdziesiōntego gyburstagu kibice katowickij GieKSy chcōm udowodnić, że to ôni. Beztōż dzisiej na szpilu z Miedziōm Legnica, wele inkszych atrakcyji, takich choby pokaz laserōw i szpecjalne gyburstagowe treski, rozdowany bydzie magazyn “GieKSiorz”, narychtowany cōłki po ślōnsku.

Coby niy znodły sie w nim żodne felery pozōr dowoł ślōnski pisorz Marcin Melon, kery ôd bajtle idzie za GieKSōm.

Kibice Ruchu rade myślōm, co majōm monopol na ślōnskość ale to niy je prowda – pado Mateusz, ze Ferajny Kibicōw SK1964, kery prziszoł ku tyj idyji.– Ślōnske klimaty zowdy były obecne na Bukowyj, myśla co echt Ślōnzokōw je u nos tela samo co na Cichyj. Pamiyntōm, co jeszcze za bajtla zowdy śpiywało sie “My, Hanysy z Gieksy, niy ma od nos lepszych, za Gōrny Ślōnsk, za GKS pōdymy aż po życia kres. W „GieKSiorzu” pōdzie poczytać ło cōłkij gyszichcie klubu, miyndzy inkszymi szpilach z Benficōm Lizbona i Girondins Bordeaux i ło legyndarnych fusbalorzach, jak choby Jasiu Furtok, nale tyż i hokejorzach i zapaśnikach. “GieKSiorz” rozdowany bydzie dzisiej na szpilu z Miedziōm Legnica.

Cołki cajtōng możecie tyż ôbejrzeć sam: GKS Katowice_gazetka_26-02-2024_www

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Tychy: Zaprojektuje czapki frygijskie na IO

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza