Karawaning – Limeryki (niy yno) ze Ameryki – 2

Dejcie pozōr. Mōmy drugo tajla limerykōw po ślōnsku (25), kaj idzie se poczytać, a kery bydzie chcioł, to może tyż ôcynić (1-5 pkt). Idzie dać głosy na jedyn limeryk, idzie na pora lierykōw, a idzie na wszystki a potym prziciś na spodku na knefel „Prześlij”. Je to wszystko dlo szpasu, ale możno bydzie pora takich tajlōw tych limeryków, a na kōniec finał z limerykami, kere bydōm miały najwiyncyj pōnktōw w we kożdej tajli. Tōż czytejcie, a głosujcie.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel1murI0pGjv2k1rkha6roHGmQCpAvUk57bc0II4qFKnKXrA/viewform?usp=sf_link

A sam znojdziecie piyrszo tajla.

Dej pozōr tyż:  Rada Języka Śląskiego bierze się do roboty

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza