Karambol na tarnogōrskij ôbwodnicy

Wczorej, 14 czyrwnia, kole 1 po połedniu na tarnogōrskij ôbwodnicy trefiōł sie karambol. Strzasły sie sztyry auta. Pasażerka jednego z wozideł trefiyła do lazarytu. Richtich prziczyny i ôkoliczności wypadku klarujōm tarnogōrscy śledczy.

Do groźnie wyglōndajōncego zdarzyniŏ doszło wczorej zarŏz po godzinie 13.00 na tarnogōrskij Ôbwodnicy. Ze stympnych ôbsztalowań wynikŏ, iże 23-letni miyszkaniec Czynstochowy, przi jechaniu Volkswagenym Transporterym, na prostym kōncku drōgi niy zachowoł nŏleżnych postrzodkōw ôstrożności jak tyż ôdległości ôd poprzedzajōncego wozidła i wjechoł w zadek ôd Volkswagena Passata. Passatym kerowoł 71-letni miyszkaniec krysu tarnogōrskigo. Potym auto siyłōm ôdrzutu wjechało we mercedesa, co stoł przed nim, a tyn w zadek opla, kerym kerowoł 29-latowy miyszkaniec Jastrzymbiŏ-Zdroju. Skuli zdarzyniŏ rannŏ ôstała pasażerka passata i trefiyła do lazarytu. Tarnogōrscy śledczy badajōm szczegōłowe ôkoliczności tego zdarzyniŏ.

Fot.: KPP Tarnowske Gōry

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza