Kamraty a kamratki: Andrzej Roczniok

Kilka zdań o Andrzeju Rocznioku, którego nietrudno sprowokować na facebooku do pyskówek, co stało się jakby hobby sporej grupy ludzi dużo, dużo młodszych od Rocznioka, a na Śląsku starszym należy się szacunek. O Rocznioku, któremu wytyka się wygląd i brak wykształcenia… oraz TW! Roczniok zaś twierdzi, że zwłaszcza ostatnio bawi się w tzw. „godziny nienawiści”, co obecnie jest zupełnie niepotrzebna forma obecności sieci.

W Narodowej Oficynie Śląskiej od roku 2003 Andrzeja Rocznioka ukazało się przeszło sto książek związanych ze Śląskiem, w tym ponad 30% po śląsku. Narodowa Oficyna Śląska korzysta wyłącznie z własnych środków. Sam napisał trzytomowy Słownik polsko-śląski zawierający 27 tys. słów i zwrotów oraz jest współautorem pierwszego podręcznika do nauki języka śląskiego.

Ślonsko Nacyja to gazeta Andrzeja Rocznioka ukazująca się od roku 2007 – piszą w niej m.in. Dariusz Jerczyński, Tomasz Kamusella, Eugeniusz Kosmala i Ewald Pollok. Ślonsko Nacyja korzysta wyłącznie  z własnych środków.

Od lat 70 ubiegłego  wieku Roczniok, będąc na samodzielnym utrzymaniu jeszcze jako uczeń jest inwigilowany przez służby PRL – akta nieujawnione, nie ma go w rejestrze represjonowanych. Rzadko uwzględnia się fakt, że już od czasu uczęszczania do LO Roczniok musiał zdobywać środki na życie.

W trakcie strajków w sierpniu 1980 organizuje malowanie napisów popierających ten strajk. W czasie festiwalu Solidarności 1980-1981 zakłada komisję zakładową Solidarności, organizuje zabrzańskie koła Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania oraz KPN. Internowany w stanie wojennym, przebywa rok w więzieniach w Zabrzu, Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Nowym Łupkowie k. Sanoka i w Załężu k. Rzeszowa, jego współwięźniami są Macierewicz, Stępień, Braun…  Po zwolnieniu z internowania staje na czele zabrzańskiego podziemia, organizując struktury, wydając czasopisma, kolportując książki i prasę… W tym okresie szczególnie aktywnie współpracuje z Antonim Macierewiczem i Marianem Krzaklewskim.

Dej pozōr tyż:  Fides et Ratio Paedagogia Maioris Silesiae część 17

W pierwszych wolnych wyborach samorządowych został radnym i członkiem Zarządu Miasta Zabrze.

Zakłada tzw. drugi i następne Związek Ludności Narodowości Śląskiej, zakłada też zabrsko-rudzkie koło RAŚ.

W 2007 r doprowadza do uzyskania kodu ISO i wpisania języka śląskiego na listę języków świata, którą wspólnie prowadzą Infoterm (w Polsce znany jako ISO_, Biblioteka Kongresu USA i SIL.

W 2017 zarejestrowana zostaje partia Ślonzoki Razem, której założycielem, obok Leona Swaczyny i Witolda Berusa, jest Andrzej Roczniok. W pierwszych wyborach samorządowych na ŚR głos oddaje przeszło 56 000 wyborców.

W IPN Andrzej Roczniok prowadzony jest jako TW. Chociaż on tej współpracy zaprzecza twierdząc, że jest to próba podważenia jego opinii za to, że wprowadził bardzo obecnie nielubiany przez władze polskie zwrot “polskie obozy koncentracyjne” Często o TW przypominają oponenci Rocznioka, szczególnie, kiedy brak im rzeczowych argumentów.

Refleksja: Oprócz dyplomów ważne jest zreflektowane doświadczenie. Nie świadczy dobrze o ludziach z dyplomami naigrywanie się ludzi z doświadczeniem marginalizowanie ich i przemilczanie historii – tyle i nic więcej.

Aleksander Lubina – germanista, andragog – zdobył wykształcenie w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Jest publicystą, pisarzem, tłumaczem, autorem programów nauczania, poradników i śpiewnika – był nauczycielem akademickim, licealnym, gimnazjalnym i w szkołach podstawowych oraz doradcą i konsultantem nauczycieli.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza