Kamratki a kamraty: Marcin Polak

Po przedstawieniu na Wachtyrzu profesora Lecha Mankiewicz (Khan Academy) oraz wynikających  z tego możliwości edukacji autonomicznej, przybliżam Marcina Polaka.

Marcin Polak jest twórcą i redaktorem naczelnym portalu o nowoczesnej edukacji Edunews.pl, prawnikiem i ekonomistą oraz edukatorem. Od kilkunastu lat zajmuje się profesjonalnie edukacją i komunikacją społeczną realizując autorskie projekty, społeczne i komercyjne, o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W latach 2002-2007 kierował działalnością edukacyjną Narodowego Banku Polskiego, prowadząc kilkadziesiąt programów edukacji ekonomicznej i finansowej. Tworzy i realizuje autorskie programy edukacyjne z wykorzystaniem metody edutainment, multimediów oraz e-learningu.

Edunews to kopalnia wiedzy i opinii o współczesnej edukacji, nie wyobrażam sobie, żeby bez tej wiedzy nauczać i wychowywać.

https://edunews.pl/

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wydawnictwo edustore powiązane z edunewsem osoba Marcina Polaka udostępnia (także nieodpłatnie) e-booki dla uczniów, rodziców i nauczycieli, załączyłem jeden przykład:

https://edustore.eu/publikacje-edukacyjne/75-technologie-sa-dla-dzieci-poradnik-dla-nauczycieli-edukacji-wczesnoszkolnej.html

Załączyłem też linki do wypowiedzi Marcina Polaka:

https://www.polskieradio.pl/9/566/Galeria/951539

http://edugadki.pl/odcinek-1-marcin-polak/

http://ibngr.pomorze2030.pl/index.php/pol/Serwis/Baza-wiedzy/Download/Otwarte-spotkanie-panelu-tematycznego-Wiedza-i-edukacja-01.12.09/Marcin-Polak-redaktor-portalu-EDUNEWS.PL-cz.-3

https://www.youtube.com/watch?v=jxRGfgS_Q1Y

Marcin Polak jest również ekspertem międzynarodowym ds. edukacji finansowej, współpracuje z Bankiem Światowym i OECD, w latach 2008-2011 członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Edukacji Finansowej. Prowadzi także anglojęzyczny serwis www.EconomicEducator.eu.

Działalność panów Mankiewicza i Polaka nie jest szczególnie popularyzowana przez środowiska szkolne, ponieważ panowie często są postrzegani jako konkurencja dla szkolnej codzienności.

 

Fotografia tytułowa: YouTube

 

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Wollerton Old Hall

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza