Kamratki a kamraty: Lech Mankiewicz

Lech Mankiewicz – naukowiec i nauczyciel, bezgranicznie oddany popularyzowaniu fizyki i ułatwianiu nauki uczniom.

Uczniowie – uczestnicy International Asteroid Search Campaigns (IASC – Charleston H21) zaproponowali by planetoidzie pasa głównego (279377) 2010 CH1 nadać nazwę Lechmankiewicz.

Profesor Lech Mankiewicz  od 2007 jest dyrektorem z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, z którym jest związany od 2001. Wcześniej przez kilkanaście lat pracował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN.

W 2011 Lech Mankiewicz został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne medalem im. Włodzimierza Zonna za wkład w upowszechnianie wiedzy astronomicznej oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom polskich szkół prowadzenie własnych regularnych obserwacji astronomicznych w ramach programu „Hands-On Universe”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Profesor w prosty sposób naucza astronomii i innych dziedzin nauki.

Profesor Mankiewicz jest niezastąpionym promotorem, Khan Academy, która przyczynia się globalnie do podnoszenia poziomu uczenia się i nauczenia. Pod kierownictwem Salmana Khana, wspieranego także prze Billa Gates’a opracowano  tysiące lekcji dostępnych w sieci.

https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/204707160-How-can-I-access-Khan-Academy-in-languages-other-than-English-

 

Profesor Mankiewicz przyczynia się do popularyzowania, wdrażania Akademii w Polsce.

https://pl.khanacademy.org/

https://pl.khanacademy.org/humanities?fbclid=IwAR0_7YNjb0IoUyNtHp3uLTnyh0v6r8ECQD_-YRUMYyU2xGG-JN05KcPqVj4

https://www.facebook.com/KhanAcademyPoPolsku/photos/a.412562345444017/2438303386203226/?type=3&theater

 

W praktyce lekcyjnej Akademia Khana umożliwia stosowanie procedur:

flipped classroom (https://www.flippedmathe.de/,

,

CLIL (https://www.fluentu.com/blog/educator/clil-method-of-teaching/),

LdL https://www.flippedmathe.de/

oraz nauczanie domowe.

https://pl.linkedin.com/in/lech-mankiewicz-42886234

http://di.com.pl/z-khan-academy-mozesz-nauczyc-sie-wszystkiego-wywiad-50638

http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/index.php/aktualnosci/item/27-lech-mankiewicz-prezes

http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/

 

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: niedziela

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza